Tisztátalan lélek

Full text search

Tisztátalan lélek A varázslás szigorú tilalma miatt (5Móz 18,10; 1Sám 15,23; vö. 4Móz 23,23) az ÓSZ-ben alig van nyoma a démonhitnek (ld. pl. 1Sám 28,13; Ézs 13,21; 34,14). Az intertestamentális kori zsidóságban azonban a démonhit már rendkívüli módon kifejlődött. A démonokat, Isten Szentlelkének ellentéteként, a »tisztátalanság lelkének« (rúah túmáh) nevezték, mivel általában »tisztátalannak« számító helyeken tartózkodtak (sírok stb.). A tisztátalan lelkek sokféle módon árthatnak az embereknek.
Az ÚSZ az intertestamentális kori zsidó szóhasználathoz kapcsolódik, amikor a démonokat (daimonion) »tisztátalan léleknek« (pneuma akatharton), vagy »gonosz léleknek« (pneuma ponéron) nevezi. Az ÚSZ-ben viszonylag ritkán esik szó démonokról. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a démonok létezésében és tevékenységében kételkedtek volna az ÚSZ-i korban (pl. 1Kor 10,20k; 1Tim 4,1; Jel 9,20), a tőlük való félelmet azonban a Krisztus-hit erőteljesen visszaszorította. Pál apostol arra int, hogy vegyük fel a harcot »a gonoszság lelkei ellen« (vö. Ef 6,12; Jak 3,15; 1Jn 4,1.3.6). A démonok említése legtöbbször a syn-okban és az ApCsel-ben történik. Ezek általában betegséget okozó démonok, noha az ÚSZ nem mindig a démonokat tartja a betegség okozóinak (Mt 12,28 par; Mk 5,5; Lk 13,11; ApCsel 10,38). A megszállottakról szóló történetekben az ember istenképűsége, személyisége törik öszsze (Mt 12,28 par; Mk 5,5). A démonok különleges tudásuk birtokában tudják azt Jézusról, hogy ő az Isten szentje (Mt 8,29; Jak 2,19). Mivel azonban ez a tudás nem hitvallás, ezért Jézus elhallgattatja őket.
A nép megítélése szerint Jézusban ördög van (Jn 7,20; 8,48.49.52; 10,20.21). Ez az ítélet magában foglalja Jézus elvetését: az olyan emberre, akiben ördög van, nem szabad hallgatni. (Ld. még LÉLEK; BETEGSÉGEK; DÉMONOK)
VG

 

 

Ziarele Arcanum
Ziarele Arcanum

Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi

Arcanum logo

Arcanum se ocupă cu digitalizarea în masă, cu arhivarea și cu publicarea materialelor tipărite.

Despre noi Contact Apariții în presă

LanguagesZiarele Arcanum

Ziarele Arcanum
Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi