Lábán

Full text search

Lábán – ('ragyogó') jómódú háráni gazda, Betuel fia, Rebekka bátyja (Ter). Befogadta hozzá menekült unokaöccsét, Jákob1ot, s neki ígérte szép leányát, Ráchelt hét évi szolgálat fejében. A nászéjszakán azonban becsapta a vőlegényt, csúnya idősebbik lányát, Leát küldte ágyába. Jákob elvehette Ráchelt is, de újabb hét évet kellett pásztorként szolgálnia érte. A furfangos vő alaposan meggazdagodott apósa rovására, s idő multán asszonyaival, tizenkét fiával, szolgáival és dús nyájaival titkon felkerekedett, hogy visszatérjen Kánaánba. ~ üldözőbe vette fegyveres szolgái élén, de végül egyezségre jutottak (Gileád hegyénél határkövet állítottak a zsidók és az arámok területe közé), és békében váltak el. – ~ a megcsalt csaló őstípusa. A midrások még ennél is súlyosabb bűnöket tulajdonítottak neki (lásd Eliezer1). Mind a bibliai történetben, mind a nyomán keletkezett nagy Thomas Mann-regényben (József és testvérei) elevenen rajzolódik ki ~ karaktere: atyai leereszkedés keveredik benne rátartisággal és kapzsisággal. Jól jellemzi a vagyonos törzsfő tekintélyét, hogy a már felnőtt, gazdag és sokgyermekes Jákob sem mer vele nyíltan szembeszegülni; az eszén túljár, de titkon szökik meg tőle s menekül előle. – Képzőművészeti ábrázolásaira nézve lásd Jákob1, Ráchel. [II. B2]

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum se ocupă cu digitalizarea în masă, cu arhivarea și cu publicarea materialelor tipărite.

Despre noi Contact Apariții în presă

Languages