Menelaosz

Full text search

Menelaosz – spártai király, Atreusz fia, Agamemnón bátyja. A két fivér menekültként Tündareosz spártai királynál töltötte ifjúkorát, s ennek két leányát vették feleségül, Agamemnón Klütaimnésztrát, ~ pedig a szép Helenét. Helené kezéért egyébként Hellász legkiválóbb királyfiai vetélkedtek. Odüsszeusz tanácsára az apa megeskette őket, hogy a lány választását tiszteletben tartják, s aki mellett dönt, azt mindenki ellenében megsegítik. Apósa halála után ~ örökölte Spárta trónját. Amikor Parisz Helenét Trójába szöktette, és Priamosz király nem volt hajlandó kiadni sem a lányt, sem a vele együtt elhurcolt kincseket, a fenti megállapodás alapján gyűlt össze a görög had, amely aztán tíz évig ostromolta Tróját. Ez idő alatt ~ dicső haditettekkel tüntette ki magát, megküzdött Parisszal, elragadta az ellenségtől Patroklosz testét, s elsők közt volt, akik a városba behatoltak. Visszaszerzett feleségével hajón hazaindult, de a viharok Egyiptomig sodorták őket, és egy elmulasztott áldozat miatt hét (vagy nyolc) évig kellett bolyonganiuk, míg ~nak sikerült megtudnia Próteusztól, hogyan érhetnek haza. Mivel (a monda egyik változata szerint) az egyiptomi királynétól, Pszamatétól megkapták a feledés varázsitalát, a viszontagságos múlt emlékeitől megszabadulva, boldog szerelemben élték le hátralévő éveiket. - Homérosz Iliásza megnyerő képet fest ~ról: bölcs, megfontolt, bajtársias, mindenképp rokonszenvesebb a fivérénél. Az Odüsszeiában nagy szeretettel fogadja vendégül egykori bajtársa fiát, Télemakhoszt. Euripidésznek két tragédiájában is szerepel. Az Oresztészben a címszereplő megkísérli megölni ~ feleségét, Helenét, és túszul ejti lányát, Hermionét, és így kényszeríti, hogy szerelje le a mükénéi polgárok haragját, akiket ő uszított az anyagyilkos testvérpár ellen. Az Iphigeneia Auliszban c. tragédia ~ a először összetűz fivérével, aki ígérete ellenére igyekszik megakadályozni lánya feláldozását, de aztán meghatódik Agamemnón szenvedése láttán, s arra is kész volna, hogy az összegyűlt seregeket szélnek eressze, de a görög hadak hangulata ezt nem teszi lehetővé. – Az ókorból száznál több vázakép maradt ránk, amelyek ~ ábrázolják, leginkább feleségével együtt; több római másolatban is fennmaradt az a hellenisztikus szobor, amely a Patroklosz holttestét mentő hőst ábrázolja. VII A2

 

 

Ziarele Arcanum
Ziarele Arcanum

Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi

Arcanum logo

Arcanum se ocupă cu digitalizarea în masă, cu arhivarea și cu publicarea materialelor tipărite.

Despre noi Contact Apariții în presă

LanguagesZiarele Arcanum

Ziarele Arcanum
Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi