Priamosz

Full text search

Priamosz – trójai király, Laomedón és Leukippé fia volt, eredeti nevén Podarkész. Mikor a bosszúszomjas Héraklész bevette Tróját és megölte ~ apját és fivéreit, őt is halálra szánta, de nővére, Hészioné2, akit a hős odaajándékozott Telamónnak, aranyfátyolával megváltotta az életét, ekkor nevezték el Priamosznak, azaz 'megvásárolt'nak. Ifjú korában ~ győzelmesen hadakozott az amazonokkal; Trója királyaként tekintélyes birodalom ura lett. Első felesége Ariszbé volt, Meropsz lánya, aki a jóstudományú Aiszakoszt szülte neki. Második asszonyától, Hekabétől tizenkilenc fia és tizenkét lánya született, és sok gyermeke volt ágyasaitól is. Egy kedvezőtlen jóslat miatt (Aiszakosz jövendölte meg, hogy az újszülött Trója pusztulását okozza majd) csecsemő korában kitétette fiát, Pariszt; mikor az csodás módon megmenekülve visszatért Trójába, majd megszöktette és Spártából a városba hozta Helenét, a lelkifurdalás is okozhatta, hogy ~ a pártjára állt, megtagadta a „zsákmány” visszaszolgáltatását, s inkább a görögökkel való háborút választotta. Koros ember lévén a hadak vezetését elsőszülöttjére, Hektórra bízta; ennek halála után Akhilleuszhoz ment, és visszakönyörögte tőle fia meggyalázásra ítélt holttestét. Amikor az ostromlók csellel bevették Tróját, Neoptolemosz előbb ~ több fiát ölte meg a szeme láttára, majd az agg királlyal végzett. – ~ éji látogatása Akhilleusznál Homérosz Iliászának legmegindítóbb jelenete; a király és családja végpusztulását, több hellenisztikus epikai mű (pl. Trüphiodórosz: Trója elfoglalása) után, Vergilis Aeneise festi megrendítően. – A róla fennmaradt ókori ábrázolások nagy része ~ halálát, a többiek leginkább az Akhilleusznak könyörgő aggastyánt ábrázolják. XII B1

 

 

Ziarele Arcanum
Ziarele Arcanum

Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi

Arcanum logo

Arcanum se ocupă cu digitalizarea în masă, cu arhivarea și cu publicarea materialelor tipărite.

Despre noi Contact Apariții în presă

LanguagesZiarele Arcanum

Ziarele Arcanum
Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi