Thészeusz

Full text search

Thészeusz – athéni király, Aigeusz és a troizéni Aithra2 fia, bár a monda egy változata szerint Poszeidón tengeristen nemzette. Aigeusz eltávozott Troizénből, s mikor Aithrától búcsút vett, leendő fia számára egy szikla alá kardot és sarut rejtett el. Amikor ~ felnőtt, felemelte a hatalmas sziklát, a tárgyakat magához vette; ezután rendkivüli hőstettek sorát vitte végbe (lásd Szinisz, Periphétész, Szkirón, Kerküón, Prokrusztész), míg Athénba ért, és ott apjával megismertette magát. Harcban megölte ellene támadó nagybátyja, Pallasz3 tizenöt fiát, a Pallantidákat. Ezután önként Knósszoszba hajózott a Minótaurosznak szánt áldozatok között. Ott Minósz leánya, Ariadné beleszeretett, hozzásegítette a hőst, hogy megölje a szörnyet, s elhajózott vele. ~ azonban a boldogtalan lányt otthagyta Naxosz szigetén; az istenek büntetéséből megfeledkezett ígéretéről, hogy szerencsés hazatérése esetén hajója fekete vitorláit fehérre cseréli, s ezzel agg apja halálát okozta. Athén királyaként egész Attikát egyesítette városa uralma alatt, s azt magát is bővítette, és népességét is jelentősen növelte azáltal, hogy a többi görög államokból telepeseket csábított oda. Ő volt Athénban az első király, aki pénzt veretett; krétai győzelme emlékére bikafejet vésetett rá. Uralkodói gondjai mellett módot talált rá, hogy részt vegyen egy sor híres vállalkozásban, a kalüdóni vadkanvadászaton (lásd Meleagrosz), az argonauták útján, Héraklészt pedig az amazónok elleni hadjáratában segítette. Innen hozta magával rabnőként Hippolütét (vagy Antiopét), akitől balsorsú fia, Hippolütosz született. Utóbb, hogy megpecsételje a krétai Deukalión2nal kötött szövetségét, az ő és a néhai Ariadné húgát, Phaidrát vette feleségül. Ez két fiút szült neki, Démophónt és Akamaszt, de második házassága is szerencsétlenül végződött. ~ barátságot kötött korábbi ellenfelével, Peirithoósszal, a lapithák királyával, és amikor mindketten megözvegyültek, együtt elrabolták ~ számára Helenét, majd leszálltak az alvilágba, hogy Peirithoósz számára Perszephonét szerezzék meg. Az esztelen vállalkozásból csak ~ jutott vissza a napvilágra barátja, Héraklész jóvoltából; távollétében Helenét visszavívták fivérei, a Dioszkuroszok, és Menesztheuszt ültették Athén trónjára. Hóbortos kalandjaival ~ eljátszotta népe szeretetét; visszatérésekor senki sem állt melléje, bitorló utódja száműzetésbe küldte. ~ sógorához, Deukaliónhoz indult, de a vihar eltérítette hajóját Szkürosz szigetére; a sziget királya, Lükomédész orvul a tengerbe taszította. – Bár ~ a görögség egyik legnevesebb hőse, egyetlen nagyobb ókori irodalmi műnek sem lett középponti alakjává; ha a hozzá fűződő epikai anyag öltött is valaha valamiféle formát, az bizonyosan elveszett, annyira, hogy még a címéről sem tudunk. ~nak Minósz előtti bátor fellépéséről és keserű hazatéréséről szól Bakkhülidész két kardala és Catullus egy hosszabb költeménye. Jelen van ~ a Phaidra és Hippolütosz történetét feldolgozó tragédiákban (Euripidész, Racine) mint elhamarkodott ítéletéért fia halálával bűnhődő apa. Euripidész Oltalomkeresők és Szophoklész Oidipusz Kolónoszban c. drámáiban mint a városához menedékért vagy oltalomért fordulók készséges segítője szerepel, aki a harcot is vállalja azokért, akiket védelmébe vett. Fellép Shakespeare Szentivánéji álom c. vígjátékában mint Athén igazságtevő királya; igazában inkább reneszánsz fejedelem, akinek udvarában, az amazon királynéval való menyegzője alkalmából, a mesteremberek bohókás színi jelenetet mutatnak be. A művet egyébként valóban egy főúri esküvő ünnepségein adták elő Londonban. Korunkban Mary Renault angol írónő két regénye, a Thészeusz ifjúsága és A tengerből jött bika a ~-mondakör teljes anyagát feldolgozza. – Változatos kalandjai jóvoltából ~ az egyik leggyakrabban ábrázolt alakja az ókori műalkotásoknak. A róla fennmaradt félezernyi vázaképnek, sok mozaiknak, metopénak és szarkofágdomborműnek több, mint a fele a Minótaurosz megölése jelenetében ábrázolja, de gyakori témák még harca az amazonokkal és Ariadné cserbenhagyása is. – Lully, Händel és Spontini írt róla operát, de olykor jelen van az Ariadnéval foglalkozó zeneművekben is. IV D3

 

 

Ziarele Arcanum
Ziarele Arcanum

Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi

Arcanum logo

Arcanum se ocupă cu digitalizarea în masă, cu arhivarea și cu publicarea materialelor tipărite.

Despre noi Contact Apariții în presă

LanguagesZiarele Arcanum

Ziarele Arcanum
Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi