IV. Henrik

Full text search

IV. Henrik – angol király, tkp. Henry of Bolingbroke [-brók], Hereford hercege (sz. 1366, uralk. 1399-1413), szereplője a II. Richárd és a kétrészes IV. Henrik című krónikás színműveknek, az előbbiben Bolingbroke néven. Lancaster1 fia volt, és unokafivére, II. Richárd király hat esztendőre száműzte, mert annak hívét, Norfolk1ot súlyos vádakkal illette a király előtt. Amikor ~ hírül vette, hogy apja meghalt és a király az elhunyt minden vagyonára rátette a kezét, önkényesen visszatért Angliába, s Northumberland1tól meg fiától, Hővértől támogatva fellépett Richárd ellen; sok más befolyásos nemes mellett megnyerte nagybátyját, York1 herceget is. Esküt tett, hogy nem a trónt, csak a saját sérelmeinek orvoslását kívánja; hadai azonban egyre gyarapodtak az elégedetlenekkel, s mire Richárd sietve visszatért írországi hadjáratából, sereg nélkül maradva kénytelen volt lemondani a trónról rokona javára. Az új király bántatlanságot ígért neki, mégis Pomfret várába záratta, ahol hívei az ő sugallatára meggyilkolták a letett uralkodót. Egy szentföldi hadjárat terve éveken át foglalkoztatta ~et, de az ő uralmát is háború, majd pártütések nyugtalanították. Főképp egykori segítőivel gyűlt meg a baja; Northumberland1 és Hővér felkelést szerveztek ellene. A lázadást a király leverte fiának, Harry hercegnek a segítségével, aki párviadalban megölte az ifjú Hővért. Ezzel nagy örömet szerzett apjának, aki régóta aggódva figyelte a trónörökös kicsapongó életmódját. A lázadás újra fellobbant, s a már súlyosan beteg király helyett fiai szálltak csatába; Lancaster2 tőrbe csalta és hitszegő módon kivégeztette a felkelés három vezetőjét, köztük Scroop1 yorki érseket. A haldokló király számot vetett vétkeivel, és megnyugodva hagyta a trónt megkomolyodott fiára, aki V. Henrik néven kiváló uralkodó lett. – A történelmi ~ volt a Plantagenet dinasztia Lancaster-ágának első uralkodója; nem csak a rivális főúri frakciókkal kellett megküzdenie, hanem a parlament ellenállásával és az állandó pénztelenséggel is; egyebek közt ezért sem folytatta nagyapja, III. Edwárd harcias franciaországi politikáját. A shakespeare-i felfogás szerint ő követi el a törvényes király elleni lázadásával az eredendő bűnt, amely hosszú időre zavart támaszt az utódlás megnyugtató rendjében, s végső soron a „rózsák” véres háborújához vezet. Ezt a vétkét tetézi a hálátlansággal és zsarnoki arroganciával, amelyet egykori segítőtársai iránt tanúsít, s amely azok lázadását kiváltja. Bűnhődése, hogy akkor kell meghalnia, amikor minden ellenfelétől megszabadult. Alakja a II. Richárdban rajzolódik ki a legmarkánsabban; a nevét viselő kétrészes dráma már fiát és annak környezetét, illetve a királyellenes erőket állítja figyelmünk előterébe. [B2]

 

 

Ziarele Arcanum
Ziarele Arcanum

Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi

Arcanum logo

Arcanum se ocupă cu digitalizarea în masă, cu arhivarea și cu publicarea materialelor tipărite.

Despre noi Contact Apariții în presă

LanguagesZiarele Arcanum

Ziarele Arcanum
Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi