Kaas Albert, Nils, reventlovi, dán, 1912-től magyar báró is

Full text search

Kaas Albert, Nils, reventlovi, dán, 1912-től magyar báró is (Bp., 1885. jún. 10.Subiaco, Ny-Ausztrália, 1961. ápr. 23.): közjogász, egy.-i tanár. ~ Ivor báró fia. A bp.-i tudományegy.-en jog- és államtudományi doktorrá avatták. Szolgabíró, 1910-től vm.-i t. főjegyző, 1917-18- ban munkapárti ogy.-i, 1922-26-ban ngy.-i képviselő. 1926-tól ma­gántanár az egy. közgazdaságtudományi karán, 1927-től a m. közjog és az összehasonlító államjog ny. rk., 1928-tól r. tanára. 1941-től Teleki Pál utódaként a kar által választott felsőházi tag, 1943-tól felsőházi jegyző. 1944. nov. 3-án a felsőház egész tisztikarával tüntetően lemondott. A bányai ágostai hitvallású ev. egyházker. Pest m.-i alsó esperességének felügyelője volt. 1923-tól a Johannita rend t., 1959-től jogi lovagja. – F. m. Magyarország souvereinitása és viszonya Ausztriához (Bp., 1908); Megjegyzések a zsinattartáshoz (Bp., é. n.); Az alkotmányfejlődés tényezői (Bp., 1926); Közjogi enciklopédia (Bp., 1932); Az ezeréves magyar tragédia (Bp., 1934); Alkotmánytan (Bp., 1946); Közjogi alapismeretek (Bp., 1946).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum se ocupă cu digitalizarea în masă, cu arhivarea și cu publicarea materialelor tipărite.

Despre noi Contact Apariții în presă

Languages