tétova

Full text search

tétova – ‘határozatlan, bizonytalan, téveteg’: tétova mozdulatok, tétova szavakkal; ‘‹határozószóként› ide-oda’: Majd egyszerű dal… melyen a tánc tétova ringat (Arany). Származéka: tétovázik.
A régi (‘ide, erre’) és a tova elhomályosult összetétele, bár külön is találhatók a tájnyelvi se té, se tova (‘se erre, se arra’) szólásban. A egy önállóan ki nem mutatható *te közelre mutató névmásból lett -i lativusraggal, tei fejlődéssel. A névmás ősi uráli örökségünkből való: vogul te (‘ez’), osztják ti (‘ide’), cseremisz ti (‘ez’), szamojéd ti (‘itt, most’). A magyar szó ma eleven melléknévi jelentésében elvonás a tétovázik igéből. Lásd még tegnap, tél-túl.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum se ocupă cu digitalizarea în masă, cu arhivarea și cu publicarea materialelor tipărite.

Despre noi Contact Apariții în presă

Languages