görög katolikusok

Full text search

görög katolikusok: a keleti (ortodox) egyházból a 17. sz. folyamán a római pápai hatalom elfogadásával kivált egyházak hívei. A görög katolikusok felekezetének egyházszervezetében a korábbi keleti hagyományú, részben nemzeti jellegű liturgikus gyakorlat élt tovább, egyházigazgatásilag is autonóm egységekké szerveződtek. Korábban unitus, egyesült óhitű megnevezésük is használatos volt. A megjelölésükben szereplő görög megnevezés a bizánci kereszténységhez fűződő történeti kapcsolatra utal, noha a görög katolikusok tömegükben eredetileg közvetlenül nem a görög, hanem a pravoszláv egyházhoz tartoztak. Mo.-on a gör. kat. egyház szervezése a 17. sz. folyamán indult meg. A 18. sz.-ban kiépítették autonóm hierarchiáját. Magas egyházi méltóságait, intézményeit hatalmas feudális birtokokkal látták el. Kezdetben bizonyos egyházmegyéik vegyes nemzetiségűek voltak. Később nemzetiségenként elkülönült egyházi szervezetük (román, kárpátukrán, magyar). Tanintézeteiknek a nemzeti ébredés időszakában a nemzetiségi kultúra és gondolkodás kialakításában döntő szerep jutott (pl. románok, Belényes, Balázsfalva). A történeti Mo.-on jelentős tömegeik éltek, akik között a szabolcsi, hajdúsági, hegyaljai magyar anyanyelvűeken kívül szlovákok, ukránok és románok is voltak. A II. világháborút követően a SZU-ban, Csehszlovákiában és Romániában a görög katolikusok újra egyesültek a keleti ortodox egyházzal. A görög kat. egyház híveinek népi műveltségét sajátos ünneprendjével, szokásvilágával, valamint önálló iskolaszervezetével befolyásolta.
Filep Antal

 

 

Ziarele Arcanum
Ziarele Arcanum

Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi

Arcanum logo

Arcanum se ocupă cu digitalizarea în masă, cu arhivarea și cu publicarea materialelor tipărite.

Despre noi Contact Apariții în presă

LanguagesZiarele Arcanum

Ziarele Arcanum
Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi