Rövidítések

Full text search

Rövidítések
akad.
akadémia
ang.
angol
bev.
bevezette, bevezetés
Bp.
Budapest
bp.-i
budapesti
c.
című
D
dél
egy.(-i)
egyetem(-i)
É
észak
ELTE
Eötvös Loránd Tudomány Egyetem
é.n.
év nélkül
ev.
evangélikus
F. m.
Főbb művei
ford.
fordította
fr.
francia
gimn.
gimnázium
gör.
görög
gör.kat.
görög katolikus
gör.kel.
görög keleti
gyűjt.
gyűjtötte, gyűjtemény
h.
helyettes
ha
hektár
hg.
hegység
hl
hektoliter
h. n.
hely nélkül
i. e.
időszámításunk előtt
ig.
igazgató
ill.
illetőleg, illetve
Irod.
Irodalom
isk.
iskola
ism.
ismertette
i. sz.
időszámításunk szerint
izr.
izraelita
K
kelet
kat.
katolikus
kb.
körülbelül
kg
kilogramm
kh
katasztrális hold
kiad.
kiadta, kiadás
kir.
királyi
klny.
különnyomat
KLTE
Kossuth Lajos Tudomány Egyetem
km
kilométer
l.
levelező
ld.
lásd
m
méter
m.
megye
M.
Műve
magy.
magyar
min.
miniszter, minisztérium
MNM
Magyar Nemzeti Múzeum
Mo.
Magyarország
mo.-i
magyarországi
MTA
Magyar Tudományos Akadémia
múz.
múzeum
ném.
német
népr.
néprajz
ny.
nyugalmazott
Ny
nyugat
o.
ország (csak országnévvel együtt, pl. Franciao.)
ogy.
országgyűlés
OSZK
Országos Széchényi Könyvtár
oszt.
osztály
pl.
például
prot.
protestáns
ref.
református
rk.
rendkívüli
r. k.
római katolikus
stb.
s a többi
sz.
század (csak évszám után)
szerk.
szerkesztő, szerkesztette
SZU
Szovjetunió
társ.
társaság, társulat
AaTh
Aarne–Thompson-féle népmesekatalógus
Acta Ethn.
Acta Ethnographica
Akad. Ért.
Akadémiai Értesítő
Arch. Ért.
Archeológiai Értesítő
Bp.-i Szle
Budapesti Szemle
DJfVk
Deutsche Jahrbuch für Volkskunde
Egy. Phil. Közl.
Egyetemes Philológiai Közlöny
Erd. Múz.
Erdélyi Múzeum
Ért.
Értesítő
Ethn.
Ethnographia
Évkve
Évkönyve
FFC
Folklore Fellows Communications (az európai Folklór Szövetség nemzetközi kiadványsorozata helsinki központtal)
Filol. Közl.
Filológiai Közlemények
Folia Arch.
Folia Archaeologica
Földr. Ért.
Földrajzi Értesítő
Földr. Közl.
Földrajzi Közlemények
tc.
törvénycikk
TIT
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
tkp.
tulajdonképpen
tsz
termelőszövetkezet
tv.
törvény
ún.
úgynevezett
unit.
unitárius
v.
vagy (ábraaláírásnál: volt)
vált.
változat
vm.
vármegye
vö.
vesd össze
Hdwb.des deutschen Märchens
Handwörterbuch des deutschen Märchens
Irod. tört.
Irodalomtörténet
Irod. tört.
Közl. Irodalomtörténeti Közlemények
Közl.
Közlöny, Közlemények
Magy. Népr. Gyűjt.
Magyar Néprajzi Gyűjtemény
Magy.Századok
Magyar Századok
Magy. Nyelv
Magyar Nyelv
Mm.
Mältzel-metronóm
MNGy
Magyar Népköltési Gyűjtemény
MNK
Magyar Népmese Katalógus
Népr. Ért.
Néprajzi Értesítő
Népr. Gyűjt.
Néprajzi Gyűjtemény
Népr. Közl.
Néprajzi Közlemények
Nyelvtud. Közl.
Nyelvtudományi Közlemények
ÖZfVk
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde
RMKT
Régi Magyar Költők Tára
Szle
Szemle
Táncműv. Ért.
Táncművészeti Értesítő
Tánctud. Tanulm.
Tánctudományi Tanulmányok
Tanulm.
Tanulmány, Tanulmányok
Term. tud. Közl.
Természettudományi Közlemények
Tört. Szle
Történeti Szemle
Tud. Gyűjt.
Tudományos Gyűjtemény
UMNGy
Új Magyar Népköltési Gyűjtemény
ZfVk
Zeitschrift für Volkskunde
Zenetud. Tanulm.
Zenetudományi Tanulmányok
 

 

 

Ziarele Arcanum
Ziarele Arcanum

Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi

Arcanum logo

Arcanum se ocupă cu digitalizarea în masă, cu arhivarea și cu publicarea materialelor tipărite.

Despre noi Contact Apariții în presă

LanguagesZiarele Arcanum

Ziarele Arcanum
Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi