Mara család. (Felső-szálláspataki.)

Full text search

Mara család. (Felső-szálláspataki.)
Erdélyben Hunyad vármegye egyik legrégiebb családa. Közös eredetű a f.-szálláspataki Kenderessy családdal, és mint e munka VI. köt. 196. lapján látható,– a Mara család, Koszta fiától Danichy-tól származtatik. A családtól, de évszámot és okadatolás nélkül beküldött nemzékrend következőleg terjeszti elé a leszármazást.
Koszta de F.-Szálláspatak.; Danichy Mara nevet vesz föl.; Gergely. †; Kendres l. a Kenderessy családot.; Jakab 1498.; Kenderes. †; Koszta. †; Láczkó.; Miklós.; Stanchi. †; Janko.; János?; László.; Péter.; Boldizsár.; Mihály (Csula Anka.); Jakab.; János. †; Gergely. †; László.; Jakko.; Anka.; Kendres.; Mihály.; Gáspár.; Izsák kurucz vezér.; István.; Doncsák v. Dániel.; Mihály. (Zeyk Klára.); Bálint főbíró hol?; Miklós. †; Pál. †; Gergely. (Vitéz Anna.); János.; Mihály. (Buda Sára.); Izsák főbíró.; Mátyás Perczeptor †; János. †; Dienes. †; Lajos. †; László. †; Zsigmond főbíró, hol?; László Doboka v. főbíró 1744–1765. (idősb. Dániel Kata.); Péter Perceptor. (Ramasz Mária.); István.; Mihály.; János.; Izsák.; Gergely sz.-bíró.; László cs. kir. alezredes.; Gergely 1790. kir. hívatalos.; Klára. (Balog Fer.); Kata. (Veer Farkas.); Bora.; Lőrincz. 1815. kir. táb. ülnök 1790. kir. hív. (Dániel Kata.); János.; Péter.; Miklós. †; József 1847. Hunyad. v. árvaszéki tbíró.; Sámuel; Lajos.; László. †; Lőrincz cs. kir. kapit.; József aranyosszéki fő kir. bíró.; Miklós 1858. (1. Antal Póli elvált. 2. N. N.; Lőrincz 1858. (Lukács l.); Károly 1859.; Gábor honvéd őrnagy.; Sándor cs. kir. hadn.; György cs. kir. hadnagy.; Ágnes (b. Kemény István.).
A következőket nem tudjuk a táblázaton kimutatni: Miklós 1771-ben Hunyad megye számfölötti táblabírája.
Mara Klára 1760-ban Palatkai Lászlóné. M. Kata Toldy Sámuelné, M. Mária, Makray Domokosné, él özvegyen; – M. Zsuzsánna Miske Sámuelnő mh. 1821. előtt. M. Róza él, 1-ször b. Bánffy Ferenczné, 2-or Fejér Imréné.
A család – mint íratik – 1453-ban László királytól Prágában kelt új adomány által erősitetik meg Hunyad megyei hátszegi kerületben fekvő birtokaiban, Alsó-Magyarországban a törökök ellen viselt hadi érdemeik jutalmául.
A család még Zsigmond király korában csak a F.-szálláspataki névvel él, röviddel utóbb veszi fel a Mara nevezetet; az előbbi név előnevűl maradván. Okmányaikat a kuruczvilágban Izsák kurucz vezér korában a f.-szálláspataki kastélynak feldulásával írják elvesztetteknek; hasonló sors érte – ugy mond – a fenmaradtakat az 1848/9-ki forradalom idejében Mara József székely-földvári birtoka kirablásával.
A család egyik ága Doboka várm. viselt hívatalokat, a másik ősi fészkében Hunyad megyében. Legtöbben a hadi pályán szolgáltak.
Czímerük a paizs udvarában koronán könyöklő és kivont kardot tartó kart visel a család, – a paizs fölött korona nyugszik, két oldalról pedig a paizst két ágaskodó oroszlán első lábával fogja.

 

 

Ziarele Arcanum
Ziarele Arcanum

Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi

Arcanum logo

Arcanum se ocupă cu digitalizarea în masă, cu arhivarea și cu publicarea materialelor tipărite.

Despre noi Contact Apariții în presă

Languages