SCHMUCK ERZSÉBET,

Full text search

SCHMUCK ERZSÉBET,
SCHMUCK ERZSÉBET, az LMP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A fogyasztóvédelmi törvény módosítása több mint időszerű, bár egy kicsit megkésett. Az LMP számtalanszor bizonyította már, hogy a téma kiemelt fontosságú számunkra, nem véletlenül.
A fogyasztók és a cégek között hosszú idő alatt kialakult erőegyensúly mindinkább felborul. A vállalatok egyre arcátlanabbak és arcátlanabbak lesznek, a fogyasztók pedig egyre kiszolgáltatottabbak. A két fél közötti távolság az internetnek köszönhetően olykor több ezer kilométer. Ez tehát egy égető és aktuális kérdés.
A kormány előterjesztéséből több pontot hiányolunk. Az LMP többször javasolta az elmúlt években, hogy terjesszük ki a fogyasztó jogi fogalmát. Ne csak magánszemélyek, de a kis- és középvállalkozások is fogyasztóként vehessenek igénybe szolgáltatásokat. Ők is ilyen minőségükben vásárolhassanak más, elsősorban nagyobb vállalatoktól. Miért lenne fontos ez a békéltető testületeken kívüli körben is? Mert bármilyen vitás esetben, szerződések értelmezésénél a fogyasztónak kedvezőbb elbírálás, tágabb mozgástér jár, mint egy mezei szerződéses félnek. Ez a segítség, védelem nagyon is járna a kisebb vállalkozásoknak. A polgári jogi fogyasztói többletvédelem ugyanis hosszabb elévülési időkkel, szélesebb körű semmisséggel és elállási joggal vagy éppen a bizonyítási teher megfordításával jár, ami alapvetően határozza meg az igényérvényesítés lehetőségeit.
Jelentős erénye a javaslatnak, hogy kiterjeszti a fogyasztók és a vállalatok közötti vitarendezés lehetőségeit. Eddig ezek a békéltető testületek, fórumok sokszor tehetetlennek bizonyultak. Gyakran előfordult, hogy az érintett cég nem küldött képviselőt, nem működött együtt, és következmények nélkül húzhatta az időt a fogyasztó, az ügyfél rovására. A vállalkozásoknak a békéltető testülettel szemben az eljárás során tanúsított magatartása tehát alapvető fontossággal bír a fogyasztói jogvita rendezése szempontjából. Ebben a tekintetben mindenképpen pozitív, hogy a békéltető testületek az előterjesztés értelmében bírságot vethetnek ki a rosszhiszeműen eljáró vállalatokra. Ez eredményesebbé teheti az eljárásokat, így csökkentheti az igazságszolgáltatásra nehezedő ügyterhet. A bíróságok munkája gyorsabb és hatékonyabb lehet, ha nem kerül eléjük kisebb horderejű ügyek sokasága.
Ennek a vitarendező eljárásnak a Kereskedelmi és Iparkamara biztosít keretet. Ez már csak azért is örömteli, mert első jelét adják, hogy érdemi tevékenységet folytatnak a vállalkozásoktól beszedett ötezer forintok, tehát sok milliárd forint kamarai tagdíj fejében. Az örömünk mégsem lehet teljes, merthogy egyetlen kamara van kijelölve az összes eljárás lefolytatására online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő, határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén: a budapesti. Ez előreláthatóan problémákat fog okozni az ország távolabbi végéből érkező ügyek esetében. Az eljárásokban részes fogyasztók és vállalatok számára is nehézkes lehet a hozzáférés a békéltető testülethez. Mindenképpen oda kell figyelni a törvény alkalmazása során, hogy a lakóhelye miatt senki se szenvedhessen méltatlan hátrányt a fogyasztóvédelmi eljárások során.
Összességében a Lehet Más a Politika a hiányosságok ellenére is támogathatónak tartja az előterjesztést. De ne higgye senki, hogy ezzel le lehet tudni, ki lehet pipálni a teendőket! Nagyon optimistán, egy intézkedéssorozat első lépésének tekintjük a mostani módosítást. Az LMP pedig ezután is rendre számon fogja kérni a kormányon a további teendőket. Köszönöm a figyelmet. (Taps a Jobbik soraiban.)
(13.30)

 

 

Ziarele Arcanum
Ziarele Arcanum

Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi

Arcanum logo

Arcanum se ocupă cu digitalizarea în masă, cu arhivarea și cu publicarea materialelor tipărite.

Despre noi Contact Apariții în presă

LanguagesZiarele Arcanum

Ziarele Arcanum
Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi