Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő dönt…

Full text search

Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés
Soron következik az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Az előterjesztés T/2329. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/2329/9. számon, összegző jelentését pedig T/2329/10. számon terjesztette elő.
Most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a T/2329/4. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről szavazunk.
A T/2329/4. számú módosító javaslatot Szél Bernadett képviselő asszony terjesztette elő. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 58 igen szavazattal, 131 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.
Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartotta fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (2) bekezdése alapján a Fidesz képviselőcsoportja az összegző módosító javaslat 19., 20. és 23. pontjairól külön szavazást kezdeményezett. Először ezekről döntünk, az összegző módosító javaslat további pontjairól majd azután határozunk.
Az összegző módosító javaslat 19. pontjában a bizottság a törvényjavaslat 41. §-ában a földforgalmi törvényt módosítja a haszonbérleti szerződés megtagadásának lehetőségét tartalmazó szabály és hatásköri rendelkezés megváltoztatásával. Erről a Fidesz kérésére külön döntünk. Felhívom figyelmüket, hogy a javaslat elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.
(10.10)
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslat 19. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a vonatkozó módosítójavaslat-pontot 131 igen, 64 nem és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. (Németh Szilárd István: Így megy ez!)
Az összegző módosító javaslat 20. pontjában a bizottság a földforgalmi törvény végrehajtásához kapcsolódó törvénymódosítás elhagyására tesz javaslatot. A Fidesz-képviselőcsoport kérésére szavazunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslat 20. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontot igen szavazat nélkül, 196 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította.
Az összegző módosító javaslat 23. pontjában a bizottság a sarkalatossági rendelkezés elhagyását kezdeményezheti. A Fidesz kérésére külön döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslat 23. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontot 196 nem szavazattal, igen és tartózkodó szavazat nélkül elutasította.
Most az összegző módosító javaslat további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/2329/9. számú összegző módosító javaslatának további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat további pontjait 130 igen, 44 nem és 22 tartózkodó szavazattal elfogadta.
Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. (Dr. Józsa István: Most nincs már kétharmad! Érdekes!) Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről döntünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a törvényjavaslat 32. és 41. §-ában foglalt rendelkezések elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a minősített többséget igénylő rendelkezéseket 131 igen, 65 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. (Zaj. - Közbekiáltás az MSZP padsoraiból: Kell még egy szavazat! - Szégyelljétek magatokat!) Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, nyugodjanak meg, folytatjuk tovább, haladunk rendben. (Kunhalmi Ágnes: Jó reggelt, Magyarország! - Tukacs István tapsol.)
Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 130 igen, 65 nem és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. (Dr. Józsa István: Nézd, megint 130!)

 

 

Ziarele Arcanum
Ziarele Arcanum

Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi

Arcanum logo

Arcanum se ocupă cu digitalizarea în masă, cu arhivarea și cu publicarea materialelor tipărite.

Despre noi Contact Apariții în presă

LanguagesZiarele Arcanum

Ziarele Arcanum
Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi