Jak. 2

Full text search

Jak. 2
Jak. 2.1
Atyámfiai ne legyen * személyválogatás a ti hitetekben, a mely van a dicsőség Urában, a mi Jézus Krisztusunkban.
Jak. 2.2
Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény is szennyes ruhában;
Jak. 2.3
És rátekinttek arra, a kin a fényes ruha van, és azt mondjátok néki: Te ülj ide szépen; és a szegénynek ezt mondjátok: Te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé:
Jak. 2.4
Nem mondtatok-é ellent magatoknak, és nem lettetek-é gonosz gondolkozású birákká?
Jak. 2.5
Halljátok meg szeretett atyámfiai, avagy nem * az Isten választotta-é ki e világ szegényeit, hogy + gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, a melyet azoknak ígért, a kik őt szeretik?
Jak. 2.6
Ti pedig meggyaláztátok a szegényt. Avagy nem a gazdagok hatalmaskodnak-é rajtatok, és nem ők hurczolnak-é titeket a törvény elé?
Jak. 2.7
Nem ők káromolják-é azt a szép nevet, a melyről neveztettek?
Jak. 2.8
Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: * Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekesztek.
Jak. 2.9
De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint * annak megrontói.
Jak. 2.10
Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. *
Jak. 2.11
Mert a ki ezt mondotta: Ne paráználkodjál, ezt is mondotta: Ne ölj. * És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél.
Jak. 2.12
Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint a kiket a * szabadság törvénye fog megítélni.
Jak. 2.13
Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, a ki nem cselekszik * irgalmasságot; és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen.
Jak. 2.14
Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a hit? *
Jak. 2.15
Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, *
Jak. 2.16
És azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, a mikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna? *
Jak. 2.17
Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.
Jak. 2.18
De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az * én hitemet.
Jak. 2.19
Te hiszed, hogy az * Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, + és rettegnek.
Jak. 2.20
Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt?
Jak. 2.21
Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra?
Jak. 2.22
Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit;
Jak. 2.23
És beteljesedett az Írás, a mely ezt mondja: * Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul, és Isten + barátjának neveztetett.
Jak. 2.24
Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből.
Jak. 2.25
Hasonlatosképen pedig a tisztátalan Ráháb * is, avagy nem cselekedetekből igazíttatott é meg, a mikor a követeket házába fogadta, és más úton bocsátotta ki?
Jak. 2.26
Mert a miképen holt a test lélek nélkül, akképen * holt a hit is cselekedetek nélkül.

 

 

Noviny Arcanum
Noviny Arcanum

Zaujíma Vás, čo o tejto téme písali noviny za posledných 250 rokov?

Zobraziť

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kiadó, popredný poskytovateľ obsahu v Maďarsku, začal svoju činnosť 1. januára 1989. Spoločnosť sa zaoberá hromadnou digitalizáciou kultúrneho obsahu, jeho triedením do databáz a publikovaním.

O nás Kontakt Tlačové správy

LanguagesNoviny Arcanum

Noviny Arcanum
Zaujíma Vás, čo o tejto téme písali noviny za posledných 250 rokov?

Zobraziť