Antiokhosz

Full text search

Antiokhosz – a hellenisztikus szíriai Szeleukida-dinasztiában hét uralkodó neve. A Biblia (1Mak, 2Mak, Dán)) eseményeiben IV. ~ Epiphanész (uralk. Kr.e. 175–164) játszotta a legfontosabb szerepet. Egyiptom elleni hadjáratából visszatérőben kifosztotta a jeruzsálemi Templom kincstárát és kultikus felszerelését, majd két évvel utóbb a két rivális főpap, Menelaosz és Jázon1 közti csetepatét ürügyül használva elfoglalta és feldúlta Jeruzsálemet, és várában szír helyőrséget hagyott. A Templomban felállította Zeusz oltárát, és mindenkit kötelezett, hogy a kijelölt napokon áldozatot mutasson be az olümposzi isteneknek, illetve egyék az áldozati állatok húsából. Az ellenszegülőket súlyos büntetéssel, sőt halállal sújtotta, erről hátborzongató részleteket nyújt a 2Mak (lásd Eleázár3, makkabeus anya). A hitükhöz ragaszkodó zsidók felkelését (lásd Makkabeusok) csak akkor kezdte komolyan venni, amikor a gerillacsapatok már két kisebb seregét felmorzsolták. Miközben ő maga Keleten hadakozott, egyik legjobb vezérét, Gorgiaszt küldte Judeába komoly haderővel, de Júdás1 nagy győzelmet aratott ellenében, s újraszentelte a jeruzsálemi Templomot, majd elfoglalta Bét-Szur fontos erődjét. Mindezeknek híre Perzsiában érte ~t, aki (a 2Mak szerint) e feletti szégyenébe és keserűségébe halt bele. – Az ~ nevéhez fűződő kegyetlen vallásüldözés mozgatója bizonyára nem hitbéli fanatizmus volt, az ilyesmi távol állt a hellenista szellemtől. A Rómában nevelkedett király szeme előtt egységes és virágzó birodalom eszméje lebegett, ezt érezte fenyegetve a zsidó vallási szeparatizmustól. A vallási kérdés egyébként magában Judeában is állandó belvillongásokhoz vezetett a hithűek és a nem is csekély számú hellenizált zsidók között, a keleti hadjárataival elfoglalt király viszont azt akarta, hogy az ellenséges Egyiptommal határos és stratégiailag fontos Júdeában nyugalom legyen. Ezért döntött úgy, hogy birodalmi érdekből Jahve híveit bármi áron eltántorítja makacs különállásuktól. Ennek folytán ~ alakja a Nabukodonozoréhoz hasonló jelképe lett a zsidósággal ellenséges ördögi hatalmaknak, Judit könyvében (amely burkolt formában a makkabeus küzdelmekről szól) valójában össze is olvad vele. A makkabeus anyáról szóló elbeszélés vérszomjas zsarnoknak mutatja ~t, aki személyesen vezeti a hét gyerek szörnyű megkínzatását, de ez késői és népmesei jegyeket mutató naiv fikció. Dániel látomásainak öt fejezete foglalkozik a szeleukida uralkodóházra mondott jövendölésekkel; ~ itt a „kis szarv”, amelynek szemei és üvöltő szája van, a szentek ellen fenekedik, és utálatossággal fertőzi meg a szent helyet.

 

 

Noviny Arcanum
Noviny Arcanum

Zaujíma Vás, čo o tejto téme písali noviny za posledných 250 rokov?

Zobraziť

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kiadó, popredný poskytovateľ obsahu v Maďarsku, začal svoju činnosť 1. januára 1989. Spoločnosť sa zaoberá hromadnou digitalizáciou kultúrneho obsahu, jeho triedením do databáz a publikovaním.

O nás Kontakt Tlačové správy

LanguagesNoviny Arcanum

Noviny Arcanum
Zaujíma Vás, čo o tejto téme písali noviny za posledných 250 rokov?

Zobraziť