III. Richárd

Full text search

III. RichárdGloster3 hercege (sz. 1450, uralk. 1483–1485), York3 legifjabb fia, fellép a VI. Henrik című krónikás színmű II. és III. részében, s központi alakja a nevét viselő drámának. Két bátyjával, Edwárddal (később IV. Edwárd) és Clarence2-szel együtt derekasan részt vett apjuk számos ütközetében, amelyeket az a York-ház trónigényének érvényesítéséért vívott Henrik ellen, Warwick2 támogatásával. Mikor bátyja, Edwárd trónra jutott, ~ feltétel nélkül támogatta a Warwickkal támadt viszály alkalmával is; trónfosztása után megszöktette fogságából, majd hogy minden akadályt elhárítson előle, részt vett Edwárd2 megölésében, és saját kezével szúrta le a Towerban raboskodó VI. Henrik királyt. Ezek után a sánta, púpos, fonnyadt karú szörny meghódította és feleségül vette a megölt királyfi özvegyét, s amikor bátyja súlyos betegségbe esett, ~ módszeresen nekilátott, hogy az uralmi ambíciói útjában álló személyeket eltávolítsa. Clarence-t orgyilkosokkal megölette, majd amint a király meghalt és ő lordprotektor lett, árulás hamis vádjával kivégeztette az özvegy királyné rokonait (Rivers, Grey2), és Hastings2et, akiről tudta, hogy a legitim trónöröklés híve; ezután nyájas jóindulatot színlelve a Towerba küldte Edwárd3ot és öccsét, York4ot, hogy őrizet alatt tarthassa őket. Mindenre kész cinkosa, Buckingham2 segítségével ocsmány rágalmakat terjesztetett London-szerte, saját anyja jóhírét se kímélve, a volt király illetve fiai kétes származásáról, majd ketten együtt eljátszották a város küldöttei előtt, hogy ~ csak a haza javáért vállalná el az uralkodás terhét. Ezek után a megfélemlített államtanács királynak nyilvánította ~ot. Ő rögtön megölette a volt király két fiát a Towerban, s cinkosától, akinek bőséges jutalmat ígért volt, megvonta kegyét, mert ebben a gazságban nem volt készséges segítője. Ezután megmérgezte feleségét, Lady Annát, hogy elvehesse bátyja lányát, Erzsébet2et, akit ennek anyjától, Erzsébet1től kért meg arcátlan merészséggel, miután az özvegy két fiát megölette. A dühöngő zsarnok ellen előbb Buckingham támasztott felkelést, majd a főnemesség jó része ellene fordult, és a Bretagne-ból Angliába hívott Richmond mellé álltak. A döntő bosworthi csata előtti éjszakán áldozatainak szellemei megátkozták ~t, és megjósolták vereségét, amely be is következett; a királyt ifjú ellenfele terítette le a csatában. – Az Anglia történetében jelentéktelen szerepet játszó uralkodót Shakespeare géniusza növesztette a cinikus gonoszság óriásává. E cél érdekében a szerző némi szabadsággal kezelte a történelem tényeit; ~ aligha vitézkedett apja csatáin, hisz annak halálakor mindössze tízéves volt; nem kérhette meg bravúros arcátlansággal a VI. Henrik koporsóját kísérő Lady Anna kezét Clarence bebörtönzése után, hisz ez utóbbi esemény Henrik halála után hét évvel történt; Anna nem férje és apósa gyilkosának engedett, mivel csak elvben eljegyzett menyasszonya volt Edwárd2nak; a ~ trónra lépte után a darabban viharos gyorsasággal egymást követő események valójában uralma két éve alatt oszlottak meg. Shakespeare hőse maga jelenti ki, hogy torz alkata miatt „nem játszhatja a szerelmest”, ezért „úgy döntött, hogy gazember lesz”. Nem ismer isteni és emberi erkölcsöt, rokoni, baráti vagy hitvesi érzést, könyörületet, csak a mániákusan űzött célt: a trónt. Egyik gaztette szükségszerűen vonja maga után a következőt, és ő sohasem tétovázik. Az események logikája szerint ámokfutásának a cél elérése sem vet véget, nem állhat meg, amíg mindenkit maga ellen fordítva be nem telik rajta is a végzet. Züllött és gátlástalan törtető akad más is ~ környezetében, de ő cselszövő zsenialitásával és egyéniségének démonian szuggesztív erejével mindenkinek fölébe kerekedik. Nagy segítségére van ebben komédiás tehetsége, áldozatai gyanúját színlelt nyájasságával altatja el. ~ az intellektuális gazember halhatatlan figurája, a bűn hidegen mérlegelő zsenije; nem előfutára, hanem rokona és egyenrangú társa a szerző olyan későbbi alakjainak, mint Edmund és Jago. [E3]

 

 

Noviny Arcanum
Noviny Arcanum

Zaujíma Vás, čo o tejto téme písali noviny za posledných 250 rokov?

Zobraziť

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kiadó, popredný poskytovateľ obsahu v Maďarsku, začal svoju činnosť 1. januára 1989. Spoločnosť sa zaoberá hromadnou digitalizáciou kultúrneho obsahu, jeho triedením do databáz a publikovaním.

O nás Kontakt Tlačové správy

LanguagesNoviny Arcanum

Noviny Arcanum
Zaujíma Vás, čo o tejto téme písali noviny za posledných 250 rokov?

Zobraziť