énekeskönyv

Full text search

énekeskönyv: vallásos énekeket, esetleg imádságokat is tartalmazó kéziratos vagy nyomtatott gyűjtemény; prot. (ref.) neve zsoltároskönyv (zsoltár). Régi neve kancionálé: a ponyván megjelent énekesfüzetkéket népünk levél vagy istória néven is ismeri. Alkalmi válfaja a halotti vagy virrasztóénekeket tartalmazó kéziratos halottaskönyv. A középkori kódexek és egyéb egyháztörténeti, valamint nyelvemlékek ( népének) is tartalmaznak vallásos énekeket, de a magyar nyelvű éneklést igazán a reformáció és a könyvnyomtatás viszi diadalra. A 16. sz.-ban egymást követik a prot. énekgyűjtemények (Gálszécsi István, Székely István, Huszár Gál, Heltai Gáspár, Bornemisza Péter, Gönczi György), a betetőzést Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításai (1607) jelentik. Ezután a katolikusok veszik át a kezdeményezést (Kisdi Benedek, Szegedi Ferencz Lénárt, Kájoni János, Illyés István, Náray György); a 18. sz.-ban mindkét felekezetnél újrakiadások jelennek meg, csak a század végére lendül fel ismét a kiadás (r. k. Szent-mihályi Mihály stb.). A 19. sz.-ban említésre méltó r. k. énekeskönyv még Szemenyei János–Kposia Gyula, valamint Tárkányi Béla és a Zsasskovszky testvérek több kiadást megért műve. A jelen században előbb a r. k.-ok (Harmat Artúr–Sík Sándor), majd a prot.-ok (Révész Imre–Karácsony Sándor– Ádám Jenő–Áprily Lajos–Balla Péter) fordulnak újra a régi és népi énekek felé. E többségükben jóváhagyott énekeskönyvek anyaga ugyanis jelentős részben idegen szövegű (latin), ill. dallamú darabokból áll, a tömegek éneklési gyakorlatára való hatásuk meglepően átmeneti: a legmaradandóbb (Szőlősy)-Kisdi-féle gyűjteményből pl. (mely maga is régi, hagyományos énekeket újított fel) mára talán két tucat ének ha maradt, de a Harmat–Sík-féle könyvből is csak 10–15-öt vett át a nép, ill. tartott meg a szájhagyomány. Pedig ezek az énekeskönyvek nem liturgikus, hanem közösségi, gyülekezeti énekeket tartalmaznak, melyeket ünnepkörök és egyéb alkalmak, a r. k.-oknál a biblikus alakok és egyéb szentek köré csoportosítva szoktak közölni. Igyekeztek olcsó, népszerű kiadásokban is az írástudó emberek kezére juttatni. Többnyire kántorok, előénekesek, olykor énekes koldusok vagy históriások vezették az együtténeklő csoportokat. A legtöbb kiadvány csak szöveges (különösen a protestánsoké), de a kottás sem sokat segített a zeneileg többnyire képzetlen hivőseregnek. – A nép körében jóval ismertebbek és használtabbak voltak a vidéki kántorok, búcsúvezetők (pl. a jászladányi Orosz István) és más ponyvaszerzők által kiadott énekeskönyvek. A 4–8 lapot tartalmazó, 8-adrét alakú ponyvai énekeskönyvek főként a 18. sz. vége óta s különösen a múlt század második felében szaporodtak el. Ismert ponyvakiadók jelentették meg, elsősorban Somogy, a Jászság és D-Mo. ontotta a kiadványokat, de egyebütt, főként a fővárosban is sok látott napvilágot. Az asszonyok könyvnyi terjedelemre felszaporodott gyűjteményeiket cérnával összefűzték, az ágyfejben tartották. Népünk körében legalább ilyen elterjedt volt a sokféle kéziratos énekeskönyv, ill. füzetlapokra írt népének. Ezeket többnyire nyomtatott kiadványokból válogatták, másolták, mintájukra egyes népi verselők maguk is alkottak újat. Különösen népi a r. k. és prot. felekezetnél korábban egyformán ismert halotti énekkincs, melyet a halottaskönyvekben gyűjtöttek egybe. A bukovinai székelyek néha több száz oldalra rúgó halottaskönyvei valóságos kódexek: a virrasztó és halotti énekeken kívül meséket, betyártörténeteket, találós kérdéseket stb., sőt még hasznos tudnivalókat is tartalmaztak; a 48 órán át tartó halottvirrasztás ennek segítségével könnyebben volt megoldható, főként a virrasztók szertartásmesterei, a paraszti kántorok vagy előénekesek, énekvezetők vették nagy hasznukat. ( még: daloskönyv) – Irod. Schram Ferenc: Bevezető népénekeinkhez (Bp., 1958).
Katona Imre

 

 

Noviny Arcanum
Noviny Arcanum

Zaujíma Vás, čo o tejto téme písali noviny za posledných 250 rokov?

Zobraziť

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kiadó, popredný poskytovateľ obsahu v Maďarsku, začal svoju činnosť 1. januára 1989. Spoločnosť sa zaoberá hromadnou digitalizáciou kultúrneho obsahu, jeho triedením do databáz a publikovaním.

O nás Kontakt Tlačové správy

Languages