Kálnássy család. (Kálnási és gálszécsi.)

Full text search

Kálnássy család. (Kálnási és gálszécsi.)
Az VI. köt. 46-ik lapján csak az egyik ág nemzékrende, azé t. i. mely 1828-ban kihalt, van közölve, ez is némi hiányokkal; a másik ág, mely a 47. lapon Györgynek László fiától (1468.) eredt, elmaradt. Itt pótoljuk előbb a II. Ferencz ágát. II. Ferencznek fia Zsigmond nejével Bük Judittal idézett lapon a II. táblán áll, tőle a teljesebb családfa igy jött le:
Zsigmond szül. 1599 † 1677. (Bük Judit.); Pál 1672.; Sándor 1670. makoviczai várnagy. † 1700 körül (1. Draveczky Erzse. 2. Kovásznai Nagy Erzse.); Judit (1. Mladosevits Horváth István. 2. Zathureczky László.); Gergely Zemplini szbiró elesett Romhánynál 1710. (Boronkay Mária.); Sándor elesett Romhánynál 1710. jan. 22. (Dessewffy Zsuzsa.); Erzse (1. Bessenyey Zsigmond 2. Gondol Ferencz.); Anna (Görgey Kristóf.); Ferencz † 1770. körül. (1. Fejérváry Bora 2. Raizinger Mária.) Anna (Vályi Ferencz.); 1-től Ferencz katona † 1763. k.; 2-tól Sándor sz. 1737 † 1802. (Ujházy Julia.); Bora sz. 1747. † 1814. (Kálnássy Istv.); Julia (Sárossy György.); Erzse (Teőke Lőrincz.); Ádám kapit † 1769. (Csoma Erzse.); Erzse † 1759; Károly. †; Sándor. †; Sándor. †; Ádám.; Lajos sz. 1770. † 1828. (Demke Rózsa.); György † 1803.; Teréz (1. Eszényi Mih. 2. Lászlóffy József.); Anna sz. 1783. † 1801.; Zsuzsa sz. 1788. † 1860. (Tahy Menyhért.);
Ezen ág ágostai evang. hitvallású volt, kihalt Lajosban 1828. augusztus. 7-én.
A most is élő ág, – mint emlitők – a 47. lapon álló Györgynek azon László fiától eredt, ki 1468–1516-ban iratott élőnek, ki azonban valósággal 1494. előtt meghalt. Wettől a családfa igy terjedt le.
I. tábla.
László † 1494. előtt.; I. Tamás 1494.; Zsófia 1490.; II. Mátyás 1560–97. (p. Csapy Anna.); I. Miklós 1622. végrend. (Szikszay Fruzs.); I. András † 1650 előtt. (Trocsányi Zsófia.); János 1634.; Tamás †; Ilona (Csákyné.); László 1655 † 83. (Görgey Ilona.); Anna 1663. (Kükemezey Mihály); András 1681 † 1713. (1. Korláth Mária. 2. Dessewffy Zsuzs.); János munkácsi parancsn. † 1712 előtt.; Éva (1. Szögyényi 2. Horváth György.); Miklós 1679.; Judit 1675–1712. (Csicsery Mihály.); V. Ferencz sz. 1673. † 1718. (Hedry Zsuzsa ut. K. Gáborné.); Folyt. II. táblán.; 2-tól János sz. 1712 † 1782. (Tahy Éva.); Folyt. köv. lapon.; Mária (1. Kiszely Sándor.; 2. Kubínyi László.); János 1560. 82. (Bogáthy Anna.); Mihály † 1622 előtt. (Cseley Zsuzsa.); László 1618; János 1618.; Anna (Uketyevity István.); Pál † 1658. előtt.; Mátyás 1654. Bogáthan.; Mihály 1640–58. Szabolcsban (Gulácsy N.); János Szabolcsban.; Gábor; Márton (Gulácsy N.); Gábor (Jármy N.); Kata (Ormós Gábr.); János (Pelejtey Kata.); Gáspár †; III. Pál † 1625. előtt (Bors Bora.); Pál 1636.; Gábor † 1657. makoviczai s pataki várn. (1. Fekete Anna. 2. Egry Kata.); Erzse (Bethóty Fer.); Tamás † 1618. előtt (Kendy Erzse.); Potentiana sz. 1607. (Lehotay Ambr.); Anna sz. 1611. (1. Horváth Máty. 2. Udvary Pál); Pál 1672.; Gergely megöletett 1670.; János sz. 1660. † 1724. sárosi esküdt (Sztankay Judit.); Gábor † 1760. sár. esküdt (Hedry Zsuzsa.); Julia (Medveczky Mátyás.); Kata (Viczmándy Gábor.); Erzse.; János †;
2-tól János, ki az előbbi lapon. sz. 1712. † 1782. (Tahy Éva.); István sz. 1744. † 1801. (Kálnássy Bora.); Rozina; Mária (Tahy László.); István. †; István †; Tamás szül. 1782. † 1858. (Kükemezey Teréz.); Petronella szül. 1812. † 1849. april. 6. (Kolosy Istvánné.); Anna. †;
II. tábla.
V. Ferencz, ki az I. táblán. sz. 1673 † 1718. (Hedry Zsuzsa utóbb K. Gáborné.); Zsigmond 1720 k. Poroszorsz. költöz. (1. Geritz N. 2. Herzberg Bora. 3. Sztrakovszky Kata.); Ferencz. †; András. †; Erzse (Makay Zsigmond.); 1-t. Joachim sz. 1741. heilsbergi kanonok, apát.; József kapit. † 1813. Ramingsdorf (gr. Salburg Jozéfa.); János sz. 1754. † 1839. cs. kir. altáborn.; Magda (Lingke János Pomernben; 2-t Justus. sz. 1763. † 1823. porosz ezredes. (Zitzwitz Alberta.); Constanczia stb. (Clausenné Pomernban.); Eduard porosz 1838.; Konstantin porosz tiszt. 1838.; Henrik sz. 1811. 1839. Lembergb. eltűnt.; Natália sz. 1814. (1. Sulereczky N. 2. b. Potkammer. Pommernben.); IV. László † 1783. (Regéczy Erzse.); András † 1801. (Bárczy Mária.); János † kiskorú.; II. József. † 1810. máj. 23. (1. Sándor Mária. 2. Trencsényi Anna. 3. Balkó Jusztina.); 1-től Imre †; 2-tól Károly † 1857. (Ladomérszky Mária.); Teréz.; 3-tól József 1838-40. Varannón lakott. †; Mária 1838.; Petronella (Révay István.); Ottilia † 1854.; Amália (Rozmus András.); Ferdinand † kis. kor.; Károly sz. 1829. nov. 11. 1862. úti biztos lak. Kálnáson (iv. Rády Mária.); Mária (Humenyánszky); Julia (Tamasik János.); Ferencz. †; Mária szül. 1859. dec. 1.; István szül. 1863. dec. 13.;
II. Mátyás ágán III. Pál előbb ágost. evang. az utolsó két íz kath. vallású volt. I. Miklós ága végig ág. ev. vall. követett, kivévén IV. László ágát, mely máig él, és mely e század elején katholizált.
V. Ferencz ágán fia Zsigmond Poroszországba telepedett, hol ivadéka nagyobbára Pommernban honol.

 

 

Noviny Arcanum
Noviny Arcanum

Zaujíma Vás, čo o tejto téme písali noviny za posledných 250 rokov?

Zobraziť

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kiadó, popredný poskytovateľ obsahu v Maďarsku, začal svoju činnosť 1. januára 1989. Spoločnosť sa zaoberá hromadnou digitalizáciou kultúrneho obsahu, jeho triedením do databáz a publikovaním.

O nás Kontakt Tlačové správy

LanguagesNoviny Arcanum

Noviny Arcanum
Zaujíma Vás, čo o tejto téme písali noviny za posledných 250 rokov?

Zobraziť