Heródes

Full text search

Heródes – idumeai eredetű zsidó király, a „Nagy ~” (uralk. Kr.e. 40–4). A rómaiak kegyéből lett király, elütve a címtől a Hasmoneus dinasztia utolsó tagját. Hogy a zsidók jóindulatát elnyerje, felépítette a korábbiaknál nagyobb és pompásabb harmadik Templomot. Békében és háborúban sikeres uralkodó volt, az utókor mégis legfőképp mint véreskezü zsarnokot tartja számon. Még családját sem kímélte, megölette második feleségét, Mariamnét s tőle való két fiát, Alexandroszt és Arisztobuloszt, majd utóbb legidősebb fiát, Antipatroszt is összeesküvés gyanúja miatt. Öt feleségétől számos fia született. A Bibliában (Mt) is szerepel: meghallván a Háromkirályoktól, hogy új zsidó király született Betlehemben, katonáival megöletett a városban minden kétévesnél fiatalabb fiúgyermeket. Mivel József2 angyali intést kapott, még kellő időben Egyiptomba menekítette a gyermek Jézust és anyját. Ez az evangéliumi elbeszélés súlyos időszámítási gondokat okoz, mivel ~ Jézus feltételezett születési événél 4 évvel korábban halt meg; a Lukács evangéliumában található adatok nyomán éppenséggel még jóval későbbre (Kr.u. 6–7-re) kell tennünk Jézus születését. – ~ uralmának fény- és árnyoldalairól Josephus Flavius történeti munkái nyújtják a legrészletesebb leírást. A középkori misztérium-játékoktól a XVII. századig a betlehemi gyermekek gyilkosaként több tucat drámai és epikus mű ábrázolta ~t. Már a XVI. században megjelenik s később túlsúlyra jut a Mariamne-motívum, bár kezdetben néha az előbbivel összefonódva. Hans Sachstól Calderónon, Tirso de Molinán, Voltaire-en és Gozzin át Rückertig, Hebbelig és Lagerkvistig ugyancsak nagyszámú, leginkább drámai mű próbálta megragadni és értelmezni a házassági tragédiát. ~ alakja a korábbi dühöngő, véres zsarnokból idővel kissé árnyaltabbá válik, hol jogos féltékenység mozgatja, hol a felesége hidegsége űzi őt a tébolyig, szenvedélyes szerelmét gyilkos gyűlöletté váltva; tette után lelkileg összeomlik (ezt már Josephus is részletesen lefestette), egyes szerzők szerint meg is öli magát.

 

 

Noviny Arcanum
Noviny Arcanum

Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kft. je předním poskytovatelem obsahu v Maďarsku, které zahájilo svou činnost 1. ledna 1989. Společnost se zabývá rozsáhlou digitalizací, správou databází a vydáváním kulturního obsahu.

O nás Kontakt Tisková místnost

LanguagesNoviny Arcanum

Noviny Arcanum
Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit