Historické mapy

Mapy jsou jedním z nejcennějších zdrojů v rámci všech dokumentů. Manipulace s nimi je však velmi obtížná, často jsou velké a často se skládají z mnoha částí. Digitalizace je možná pomocí speciálního velkoformátového skeneru s velmi šetrným válečkovým systémem a osvětlením, aby vyhovovaly všem potřebám zachování kvality, s maximální šířkou 110 cm a libovolnou délkou. Při skenování se doporučuje rozlišení 300 DPI a nekomprimovaný soubor TIFF. Pro zpracování a publikování používáme speciální formát (JPEG2000, ECW), který je optimalizován pro mapy a zajišťuje tak rychlé zobrazení na internetu bez kompromisů. Naše společnost se zabývá zejména starými mapami z období před 20. stoletím, které ještě nebyly digitálně zpracovány, a často se setkáváme s materiály ze 17. a 18. století.

Skener pro mapy

U těchto starých historických map je velmi důležité zacházet se skutečnými mapami, nikoli pouze s obrázky. Prvním a nezbytným krokem je tzv. georeferencování, kterým rozumíme určení souřadnice GPS každého pixelu obrazu , tj. jeho polohy na Zemi. K tomu potřebujeme znát metody použité k vytvoření původní mapy, použité projekce a parametry projekce. U historických map to vyžaduje důkladný výzkum a velké množství zkušeností. Po teoretickém základu je k provedení operace zapotřebí mnoho ruční práce. Po provedení georeferencování je možné zobrazit staré mapy společně s aktuálními mapami v jednotném systému, porovnat je nebo je dokonce překrýt. Přesnost historických map samozřejmě závisí na měřítku původní mapy a způsobu jejího zpracování, ale například u katastrálních map v měřítku 1:2 880, které vznikly kolem roku 1850, lze dosáhnout přesnosti 15-20 metrů. Při georeferencování lze do jednoho snímku uspořádat mapová díla sestávající až z tisíců segmentů, přičemž uvedené formáty umožňují zpracovat až stovky metrů čtverečních obrazového prostoru jako jednu jednotku.

Georeferencování

Systém zobrazení map, který jsme vyvinuli, dokáže zobrazovat historické a současné mapy vedle sebe, překrývat je nebo synchronizovat, prolínat je nastavením průhlednosti, měřit velikost oblastí a vzdálenost. Historické mapy umíme zobrazit trojrozměrně, takže můžete prolétnout i nad starými mapami. Vektory, jako jsou hranice obcí a okresů, zpracováváme vysokou rychlostí. Na základě historických map jako podkladových map můžeme publikovat až miliony údajů (např. pohlednice, dokumenty, číselné údaje o dané obci).

Vytvořený systém je velmi rychlý, s vhodnou infrastrukturou na pozadí a prakticky neomezenou zátěžovou kapacitou, schopnou obsloužit tisíce souběžných uživatelů.

Pomocí mapových skenerů digitalizujeme velkoformátové mapy, plány a plakáty ve vysoké kvalitě a ve velkých objemech. Díky jedinečné kvalitě obrazu dokáže být i velmi malý text zobrazen ostře. Jemný a přesný válečkový mechanismus dokáže oskenovat i ty nejtenčí dokumenty bez poškození. Technologie osvětlení mapových skenerů je navržena tak, aby dokumenty nebyly vystaveny světlu, které by mohlo vyvolat škodlivé procesy, a aby osvětlení trvalo velmi krátkou dobu díky rychlým zobrazovacím senzorům.

Zobrazení historických map v režimu 3D (Arcanum Maps)

Naší nejvýznamnější aplikací vytvořenou touto technologií je Mapy Arcanum , která obsahuje podrobné mapy Habsburské říše z 18. a 19. století (1., 2., 3. vojenská prohlídka, katastrální mapy), tisíce segmentů, stejně jako mnoho dalších map měst (Moskva, Londýn, Vídeň, Paříž atd.) a historické mapy dalších evropských zemí (Itálie, Francie).

Vyzkoušejte zde

Kromě hlavních vojenských prohlídek Habsburské říše obsahuje sbírka také katastrální a městské mapy, které lze zobrazit v režimu 3D nebo je vzájemně porovnávat.

Vyzkoušet
Vyzkoušejte zde

Kromě hlavních vojenských prohlídek Habsburské říše obsahuje sbírka také katastrální a městské mapy, které lze zobrazit v režimu 3D nebo je vzájemně porovnávat.

Vyzkoušet

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kft. je předním poskytovatelem obsahu v Maďarsku, které zahájilo svou činnost 1. ledna 1989. Společnost se zabývá rozsáhlou digitalizací, správou databází a vydáváním kulturního obsahu.

O nás Kontakt Tisková místnost

Languages