Keresztelő János

Full text search

Keresztelő János – a Bibliában (evangéliumok) Zakariás pap és Erzsébet fia, Jézus rokona. Apjának Gábriel arkangyal vitte hírül, hogy addig magtalan asszonya fiút fog szülni, neve János lesz, és sokakat megtérít majd az Úrhoz. Zakariás kételkedett, ezért a születésig néma maradt. Felnővén ~ aszketikus életre adta magát a Jordán menti pusztában; utóbb isteni parancsra prédikálni kezdett, bűnbánatot hirdetett, és aki megvallotta bűnét, azt megkeresztelte, azaz megmártotta a Jordán vizében; innen görög neve, Baptisztész, azaz 'megmerítő'. Teveszőrt viselt, sáska és vadméz volt az eledele. Sokan úgy vélték, ő a Messiás, de ~ azt hirdette, hogy utána jön, aki már Szentlélekkel fog keresztelni, és akinek ő saruszíját megoldani se méltó. Jézus is eljött hozzá, és megkereszteltette magát; ekkor hallatszott a szózat az égből, amelyben az Atya kedvelt fiának jelentette ki őt. ~ utóbb nyilvánosan megrótta Heródes Antipasz királyt, aki féltestvérétől elvette annak feleségét, Heródiást, ezért az uralkodó börtönbe vettette, majd felesége és Salome követelésére lefejeztette. – ~ valóban nem lépett fel messiási tudattal, sőt vallást sem alapított, csupán böjtöt, imát és jótékonyságot kívánt meg tanítványaitól. Két evangéliumi hely (Mt 11, Lk 7) azt is kétségessé teszi, hogy valóban Jézust hirdette mint az elérkezett Messiást. Hívei mindenesetre jelentős szektát képeztek a júdaizmuson belül, és hosszú ideig riválisai voltak a korai kereszténységnek. – Az ókori eredetű legendákban ~ anyjával együtt gyermekként többször meglátogatta Názáretben a Szent családot; Jézus előtt járt annak pokolra szállásakor, és bejelentette érkezését a jámbor lelkeknek. A középkori passiókban is gyakran fellép mint Jézus előképe, sőt francia földön két önálló passiója született. Buchanan (XVI.sz.) drámája ~ ról aktuális politikai eseményt allegorizált, t.i. VIII. Henrik új, egyházjogilag érvénytelen házassága ellen emelt szót. A későbbiekben is ~ halála és annak körülményei maradtak a lírai és drámai feldolgozás tárgyai, bár a figyelem inkább a többi szereplőre koncentrálódik, ő maga a passzív áldozat. Massenet Heródiás c. operájában viszont, amely Flaubert írásán alapszik, ~ hősszerelmessé lép elő; imádja Salomét, és az anya intrikái miatt jut hóhérkézre. Wilde Salome c. drámájában, Jochanaan néven, ~ nemes haraggal utasítja el a címszereplő szerelmes felajánlkozását, s azért kell meghalnia, hogy a leány legalább a levágott fejnek az ajkát csókolhassa.

 

 

Noviny Arcanum
Noviny Arcanum

Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kft. je předním poskytovatelem obsahu v Maďarsku, které zahájilo svou činnost 1. ledna 1989. Společnost se zabývá rozsáhlou digitalizací, správou databází a vydáváním kulturního obsahu.

O nás Kontakt Tisková místnost

LanguagesNoviny Arcanum

Noviny Arcanum
Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit