balladás dal

Full text search

balladás dal: átmeneti alkotás a dal és a ballada között. A balladás dal nélkülözi a balladai konfliktust, de tartalmi és stiláris jegyei alapján közel áll a balladához. A balladás dalban az esemény egységes leírása háttérbe kerül, befejezetlen is lehet, vagy jelképek utalnak rá, más esetben éppen csak érinti a tragikus érzést kiváltó okot. A hangsúly nem az eseményábrázoláson, hanem az érzelmi tartalmon van. A középkori költészetben éppúgy megtalálható, mint a folklór legújabb kori fejlődésében létrejött alkotások között. A balladás dal a ballada műfaj epikai-lírai jellegének következménye. Jellegzetesen a hűség próbája típusú „Két gerlicé”-ről szóló alkotás, amelynek tartalma: a párját vesztett madár (a szerelmes) egyre csak siratja elrablott társát, minden vigasztalást visszautasít azzal: „nem kell nekem senki társa, senki társa, senki átka”. A balladás dalok egy része középkori motívumkincsen alapszik. Az említett példán kívül a Pávás lány ballada, a virágok vetélkedése sorolható ide. – Irod. Sismarev, V.: Lirika i liriki pozdnyevo szrednyevekovja. Ocserki po isztorii poezii Francii i Provansza (Párizs, 1911).
Kriza Ildikó

 

 

Noviny Arcanum
Noviny Arcanum

Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kft. je předním poskytovatelem obsahu v Maďarsku, které zahájilo svou činnost 1. ledna 1989. Společnost se zabývá rozsáhlou digitalizací, správou databází a vydáváním kulturního obsahu.

O nás Kontakt Tisková místnost

LanguagesNoviny Arcanum

Noviny Arcanum
Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit