Háromszék

Full text search

Háromszék: az egykori székely székek egyike, önálló tájegység. A Székelyföld déli, délkeleti sarkában fekszik, az Olt és a belé ömlő Feketeügy síkságán. Északi r.k. részét Szentföldnek, a Feketeügy alsó folyása és az Olt által bezárt vidéket Szépmezőnek nevezik. Vásáros és igazgatási központjai Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely. A székelyek a 13. sz. első felében szállták meg a mai Háromszéket. Előttük kisebb bolgár-szláv csoportok, esetleg szórványban már magyarok is lakhattak a vidéken. A háromszéki székelyek a későbbi Szászorbó, Szászsebes és Szászkézd vidékéről költöztek mai lakóhelyükre Orbai-, Sepsi- és Kézdiszékbe. A három szék a 16–17. sz.-ban egyesült mai neve alatt. Hozzájuk tartozott a Sepsiszéktől földrajzilag különálló Erdővidék egy részét alkotó Miklósvárfiúszék is. Háromszék 1876-ban alakult vármegyévé. Ekkor magába olvasztotta a korábban Felső-Fehér megyéhez tartozó terület testében fekvő községeket is. Ezek egy része a középkorban a közeli Bálványosvárhoz tartozott. Román lakossága újkori telepítéssel keletkezett. Háromszék a Székelyföld legfejlettebb mezőgazdasági területe. Népessége a 19–20. sz.-ban leginkább polgárosult, néprajzi vizsgálatával azonban még adós a szaktudomány. – Irod. Balázs Márton: Adatok Háromszék vármegye néprajzához (Sepsiszentgyörgy, 1942); Konsza Samu: Háromszéki magyar népköltészet (Marosvásárhely, 1957); Albert Ernő–Faragó József: Háromszéki népballadák (Bukarest, 1973).

Bal oldali ábra: Világoszöld mázú csempe Kovászna környékéről (v. Háromszék m.) – Jobb oldali ábra: Csempedúc (Magyarhermány, v. Háromszék m.) Sepsiszentgyörgyi Múzeum, v. Háromszék m.

Háromszéki népviselet, falusiak és városi polgárok (Orbán Balázs: A Székelyföld leírása, rajz: Jankó J., 1870)

Díszkancsók (Érfalva) A Sepsiszentgyörgyi Múzeum gyűjteményéből

Szuszék az 1700-as évekből (Nagybacon mind: v. Háromszék m.)

Az 1960-as években faragott kapu (Kálnok, v. Háromszék m.)

Csűr (Kovászna, v. Háromszék m.)

18. sz.-ban épült lakóház (Dálnok, v. Háromszék m.)

Zsúppal fedett csűr (Kézdialmás, v. Háromszék m., 1972)

Fejfák: Középajta (bal oldali kép) – Papolc (középső kép) – Középajta (jobb oldali kép, mind: v. Háromszék m.)

Harangláb (Kálnok, v. Háromszék m.)

Kapu (szárazpatak, v. Háromszék m.)

Használati tarka edények 1930 körül (Nagyajta, v. Háromszék m.)
Kósa László

 

 

Noviny Arcanum
Noviny Arcanum

Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kft. je předním poskytovatelem obsahu v Maďarsku, které zahájilo svou činnost 1. ledna 1989. Společnost se zabývá rozsáhlou digitalizací, správou databází a vydáváním kulturního obsahu.

O nás Kontakt Tisková místnost

LanguagesNoviny Arcanum

Noviny Arcanum
Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit