Illyés Endre (Tunyog, 1897–Debrecen, 1962)

Full text search

Illyés Endre (Tunyog, 1897–Debrecen, 1962): ref. lelkész, egyháztörténész. Kolozsvárt végezte a teológiát 1920-ban, Debrecenben szerzett középiskolai tanári oklevelet 1923-ban. 1920–40 között Sárospatakon, Miskolcon, Szegeden és Debrecenben gimn.-i vallástanár, 1940–50 között Debrecenben lelkészképző intézeti tanár, majd egyházkerületi levéltáros. Teológiai és pedagógiai szakírói munkássága mellett ref. egyházi néprajzzal foglalkozott. Műveiben a ref. egyházközösséget szabályozó, a paraszti erkölcsre tett hatását és a paraszti vallásosságot vizsgálta. Egyházközségi és központi levéltárakban e témához hatalmas anyagot gyűjtött, melynek nagy része kéziratban maradt. – F. m. A magyar református földmívelő nép lelki élete különös tekintettel vallásos világára (Szeged, 1931); A magyar református földmívelő ifjúság lelkigondozásának története (Debrecen, 1936); Egyházfegyelem a magyar református egyházban, XVI–XIX. század (Debrecen, 1941).
Kósa László

 

 

Noviny Arcanum
Noviny Arcanum

Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kft. je předním poskytovatelem obsahu v Maďarsku, které zahájilo svou činnost 1. ledna 1989. Společnost se zabývá rozsáhlou digitalizací, správou databází a vydáváním kulturního obsahu.

O nás Kontakt Tisková místnost

LanguagesNoviny Arcanum

Noviny Arcanum
Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit