Mt. 1

Full text search

Mt. 1
Mt. 1.1
Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve.
Mt. 1.2
Ábrahám fia volt Izsák, Izsáké Jákób, Jákób fiai pedig Júda és testvérei.
Mt. 1.3
Júda fia volt a Támártól született Fáresz és Zerah, Fáreszé Heszrón, Heszróné pedig Arám.
Mt. 1.4
Arám fia volt Aminádáb, Aminádábé Nahson, Nahsoné Szalmón.
Mt. 1.5
Szalmón fia volt Ráhábtól Boáz, Boázé Ruthtól Óbéd, Óbédé Isai.
Mt. 1.6
Isai fia volt Dávid, a király. Dávid fia volt Salamon, Úriás feleségétől.
Mt. 1.7
Salamon fia volt Roboám, Roboámé Abijjá, Abijjáé pedig Ászá.
Mt. 1.8
Ászá fia volt Jósafát, Jósafáté Jórám, Jórámé Uzziás.
Mt. 1.9
Uzziás fia volt Jótám, Jótámé Áház, Áházé Ezékiás.
Mt. 1.10
Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia volt Ámón, Ámóné Jósiás.
Mt. 1.11
Jósiás fia pedig Jekonjás és testvérei, a babiloni fogságbavitelkor.
Mt. 1.12
A babiloni fogságbavitel után Jekonjás fia volt Sealtiél, Sealtiélé Zerubbábel.
Mt. 1.13
Zerubbábel fia volt Abihud, Abihudé Eljákim, Eljákimé pedig Azzur.
Mt. 1.14
Azzur fia volt Cádók, Cádóké Jákin, Jákiné Elihud.
Mt. 1.15
Elihud fia volt Eleázár, Eleázáré Mattán, Mattáné Jákób.
Mt. 1.16
Jákób fia volt József, annak a Máriának férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek.
Mt. 1.17
Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságbavitelig is tizennégy nemzedék, a babiloni fogságbaviteltől Krisztusig szintén tizennégy nemzedék.
Mt. 1.18
Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől.
Mt. 1.19
Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el.
Mt. 1.20
Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van.
Mt. 1.21
Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.”
Mt. 1.22
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által:
Mt. 1.23
„Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek” - ami azt jelenti: Velünk az Isten.
Mt. 1.24
József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét,
Mt. 1.25
de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages