2 Krón. 3

Full text search

2 Krón. 3
2 Krón. 3.1
Elkezdé építtetni * Salamon az Úr házát Jeruzsálemben a Mórija hegyén, mely Dávidnak, az + ő atyjának megmutattatott, azon a helyen, melyet készített vala Dávid a Jebuzeus Ornán szérűjén.
2 Krón. 3.2
Elkezdé pedig az építést a második hónap második napján, királyságának negyedik esztendejében.
2 Krón. 3.3
És ilyen alapot vetett Salamon az Isten házának építésénél: hosszúsága a régi mérték szerint vala hatvan sing, szélessége húsz sing.
2 Krón. 3.4
És a tornácz a templom hosszában, a ház szélessége szerint, húsz sing volt, a magassága pedig százhúsz sing; és beborítá azt belől tiszta aranynyal.
2 Krón. 3.5
A derék házat pedig megbélelteté fenyőfákkal és finom aranynyal borítá be, melyen pálmafákat és lánczokat metszete.
2 Krón. 3.6
És beborította a házat drágakövekkel ékességül, és az arany Párvaimból való arany volt.
2 Krón. 3.7
És beboríttatá a háznak gerendáit, ajtómellékit, falait és annak ajtait is aranynyal; és metszete a háznak falaira Kérubokat.
2 Krón. 3.8
Megcsináltatá a szentek-szentjét is, melynek hosszasága a derék háznak szélességével arányban húsz sing, szélessége is húsz sing volt, és beboríttatá azt * hatszáz tálentom finom aranynyal.
2 Krón. 3.9
A szegeknek súlya ötven arany siklus volt. A felső helyiségeket is beboríttatá aranynyal.
2 Krón. 3.10
És csináltatott a szentek-szentjébe két * Kérubot is, szoborműveket, és beboríták azokat aranynyal.
2 Krón. 3.11
A Kérubok szárnyainak hosszúsága húsz sing vala; egyik szárnya öt sing, és a háznak falát érinté; a másik szárnya is öt sing és a másik Kérub szárnyát érinté.
2 Krón. 3.12
A másik Kérubnak szárnya is, a mely öt sing volt, a háznak falát érinté; a másik szárnya pedig, a mely ismét öt sing volt, a másik Kérub szárnyát érinté.
2 Krón. 3.13
Úgy, hogy a Kérubok szárnyai húsz singnyire valának kiterjesztve; lábaikon * állának, és arczuk befelé.
2 Krón. 3.14
Annakfelette függönyt is * csináltata, kék és piros bíborból és karmazsinból és lenből, melyre Kérubokat csináltatott.
2 Krón. 3.15
Két * oszlopot is csináltata a ház előtt, a melyeknek hossza harminczöt sing vala, és gömböt felül mindenikre, a mely öt sing vala.
2 Krón. 3.16
És csináltatott lánczokat is, mint a belső * részben, s az oszlopok tetejére helyhezteté; és száz gránátalmát is csináltatott, s a lánczokba helyhezteté.
2 Krón. 3.17
És felállítá ez oszlopokat a templom előtt: egyiket jobbfelől, a másikat balfelől. És nevezé a * jobbfelől valót Jákinnak, a balfelől valót pedig Boáznak.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages