Mát. 6

Full text search

Mát. 6
Mát. 6.1
Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál.
Mát. 6.2
Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, a hogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utczákon, hogy az emberektől dícséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
Mát. 6.3
Te pedig a mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik * a te jobb kezed;
Mát. 6.4
Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.
Mát. 6.5
És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utczák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
Mát. 6.6
Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és * ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.
Mát. 6.7
És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért * hallgattatnak meg.
Mát. 6.8
Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti * Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.
Mát. 6.9
Ti azért így imádkozzatok: * Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;
Mát. 6.10
Jőjjön el a te országod; * legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
Mát. 6.11
A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
Mát. 6.12
És bocsásd meg a mi * vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;
Mát. 6.13
És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd * az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!
Mát. 6.14
Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.
Mát. 6.15
Ha pedig meg * nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.
Mát. 6.16
Mikor pedig bőjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, a kik eltorzítják arczukat, hogy lássák az emberek, hogy ők bőjtölnek. * Bizony mondon néktek, elvették jutalmukat.
Mát. 6.17
Te pedig mikor bőjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orczádat mosd meg;
Mát. 6.18
Hogy ne az emberek lássák bőjtölésedet, hanem a te Atyád, a ki titkon van; és a te Atyád, * a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.
Mát. 6.19
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják;
Mát. 6.20
Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket * mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
Mát. 6.21
Mert a hol van a ti kincsetek, ott * van a ti szívetek is.
Mát. 6.22
A test lámpása a szem. Ha * azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.
Mát. 6.23
Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!
Mát. 6.24
Senki sem szolgálhat két * úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.
Mát. 6.25
Azért azt mondom néktek: * Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
Mát. 6.26
Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál? *
Mát. 6.27
Kicsoda pedig az közületek, * a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal?
Mát. 6.28
Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;
Mát. 6.29
De mondom néktek, hogy * Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.
Mát. 6.30
Ha pedig a mezőnek füvét, a mely ma van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?
Mát. 6.31
Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
Mát. 6.32
Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
Mát. 6.33
Hanem * keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; + és ezek mind megadatnak néktek.
Mát. 6.34
Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert * a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages