Ez 27

Full text search

Ez 27
Ez 27.1
Az Úr szózatot intézett hozzám:
Ez 27.2
Emberfia, zengj gyászéneket Tíruszról,
Ez 27.3
és mondd Tírusznak, amely a tenger bejáratánál lakik, és kereskedelmet folytat a népekkel számtalan szigeten: Ezt mondja az Úr, az Isten: Ó, Tírusz, magad mondtad: Gyönyörűséges hajó vagyok.
Ez 27.4
A tenger szívében van birodalmad. Építőid csodálatosan szépre alkottak.
Ez 27.5
Szenir ciprusfáiból készítették egész bordázatodat. A Libanonról hoztak cédrust, hogy árbocot csináljanak neked.
Ez 27.6
Básán hatalmas tölgyeiből csinálták evezőidet. Fedélzetedet Kittim szigeteiről származó cédrusfából készítették, s elefántcsont berakással díszítették.
Ez 27.7
Vitorládat egyiptomi tarka bisszusból szőtték, hogy lobogóul szolgáljon. Elisa partvidékeinek kék és vörös bíborával vontak be.
Ez 27.8
Szidon és Arvad lakói voltak az evezőseid. A bölcseid lettek, ó Tírusz, a kormányosaid.
Ez 27.9
Ott voltak Gebál vénei és mesterei, hogy kijavítsák a sérüléseket. A tenger hajói és hajósai mind hozzád jöttek, hogy veled kereskedjenek.
Ez 27.10
Parasz, Lud és Put férfiai voltak sereged harcosai. A pajzsot és a sisakot a falra akasztották nálad. Ők szerezték meg szépségedet.
Ez 27.11
Arvad fiai és seregei tartózkodtak falaidon és őrködtek a tornyokban. Pajzsaikat körös-körül falaidra akasztották. Ők tették teljessé szépségedet.
Ez 27.12
Nagy gazdagságod miatt veled kereskedett Tarsis, ezüstöt, vasat, ónt és ólmot adtak cserébe áruidért.
Ez 27.13
Javán, Tubal és Mesek kereskedtek veled, rabszolgákra és bronzeszközökre cserélték ki áruidat.
Ez 27.14
Bet-Togarmából lovakat, paripákat és öszvéreket hoztak cserébe.
Ez 27.15
Veled kereskedtek Dedán fiai, és számos sziget tartozott vevőid közé. Elefántcsonttal és ébenfával fizettek neked.
Ez 27.16
Edom is veled kereskedett, mert annyi volt az árud. Drágakövet, bíbort, hímes ruhát, bisszust, korallt és rubint adtak áruidért.
Ez 27.17
Nálad vásárolt Júda és Izrael földje, és cserébe Minnitből való gabonát, viaszt, mézet, olajat és balzsamot hozott.
Ez 27.18
Veled kereskedett Damaszkusz, mert annyi volt az árud, és javad tömérdek. Helboni bort és szahari gyapjút adtak cserébe.
Ez 27.19
Dán, Javán és Uzál megmunkált vasat, fahéjat és illatos nádat adott cserébe áruidért.
Ez 27.20
Veled kereskedett Dedán nyeregtakarókkal.
Ez 27.21
Arábia és Kedár minden fejedelme kereskedett veled: bárányokat, kosokat, gödölyéket szállított neked.
Ez 27.22
Üzleteket kötöttek veled Seba és Ráma kereskedői, és finom balzsamot, mindenféle drágakövet és aranyat adtak áruidért.
Ez 27.23
Kereskedtek veled Haran, Kanne és Eden, Seba, Asszíria és Kilmad kereskedői.
Ez 27.24
Pompás ruhákat, bíborpalástokat, tarka szöveteket, fonott, erős köteleket hoztak, és ezekkel kereskedtek veled.
Ez 27.25a
Tarsisi hajók szállították csereáruidat.
Ez 27.25b
Így gazdag lettél és dicsőséges a tenger szívében.
Ez 27.26
Evezőseid a nyílt tengerre vittek. A tenger közepén azonban összetört a keleti szél.
Ez 27.27
Gazdagságod, árud és rakományod, hajóskapitányod, hajósaid és karbantartóid, azok, akik áruidra alkusznak, és minden harcosod, akit szállítasz, az emberek egész sokasága, amely fedélzeteden tartózkodik, mind a mély tengerbe merülnek pusztulásod napján.
Ez 27.28
Megremeg a tenger partja kormányosaid hangos kiáltozásától.
Ez 27.29
A kormányosok mind otthagyják hajójukat. A matrózok és a tenger hajósai mind a szárazföldön vesztegelnek,
Ez 27.30
és hangosan jajgatnak miattad és keservesen siránkoznak. Hamut szórnak a fejükre és hamuban fetrengenek.
Ez 27.31
Kopaszra nyírják miattad fejüket, és szőrzsákba öltöznek. Lelkük szomorúságában keservesen megsiratnak.
Ez 27.32
Bánatukban gyászdalt énekelnek fölötted, és így jajveszékelnek: „Ki volt olyan, mint a büszke Tírusz, a tenger közepén?
Ez 27.33
Áruiddal, amelyek a tengert szelték, sok népet kielégítettél. Javaid és áruid bőségével gazdaggá tetted a föld királyait.
Ez 27.34
Most azonban összetörtek a hullámok, és a mélybe süllyedtél. Rakományod és egész legénységed elsüllyedt veled együtt.
Ez 27.35
A szigetek lakói mind megdöbbennek miattad, a királyok megborzadnak a félelemtől, és elváltozik a színük.
Ez 27.36
A népek kereskedői felszisszennek. Iszonyattá váltál, és véged van mindörökre.”

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages