1Krón 26

Full text search

1Krón 26
1Krón 26.1
A kapuőrök osztályához tartoztak: A korachiták közül: Meselemjahu, Korach fia, Eljaszaf fiai közül.
1Krón 26.2
Meselemjahu fiai voltak: Zecharjahu, az elsőszülött, Jediael, a második, Zebadjahu, a harmadik, Jatniel a negyedik,
1Krón 26.3
Elám, az ötödik, Jehochanan, a hatodik, Eljoenáj, a hetedik.
1Krón 26.4
Obed-Edomnak is voltak fiai: Semaja volt az elsőszülött, Jehozabad a második, Joach a harmadik, Zachar a negyedik, Netaneel az ötödik,
1Krón 26.5
Ammiel a hatodik, Isszachár a hetedik, Peulletái a nyolcadik. Az Isten megáldotta.
1Krón 26.6
Fiának, Semajának is születtek fiai, akik családjuk élén állottak és vitéz férfiak voltak.
1Krón 26.7
Semaja fiai: Otni, Rafael, Obed, Elzabad és testvérei, a vitéz Elihu és Szemachjahu.
1Krón 26.8
Ezek mind Obed-Edom fiai voltak. Neki, fiainak és testvéreinek magas megbízatásuk volt a szolgálatban, Obed-Edom hozzátartozói hatvanketten.
1Krón 26.9
Meselemjahunak is voltak fiai és testvérei, összesen tizennyolc harcedzett férfi.
1Krón 26.10
A merárita Hoza fiai: Simri a fő, nem ő volt az elsőszülött, de apja őt tette elsővé;
1Krón 26.11
Hilkija a második, Tebaljahu a harmadik, Zecharjahu a negyedik. Hoza fiai és testvérei, összesen tizenhárman.
1Krón 26.12
Ezek voltak a kapuőrök osztályai. A csoportok fejei éppúgy részt vettek az Úr templomának szolgálatában, mint testvéreik.
1Krón 26.13
A fiatalok és az öregek egyformán, családjaik szerint húztak sorsot az egyes kapukra.
1Krón 26.14
A keleti oldal sorshúzás útján Selemjahunak jutott. A fia, Zecharjahu okos tanácsokkal szolgált. Sorshúzás útján neki az északi oldal jutott.
1Krón 26.15
Obed-Edom kapta a déli oldalt, a fiai pedig a készletek helyiségeit.
1Krón 26.16
Suppimnak és Hozának a nyugati oldal jutott, „a kivágott fáról” elnevezett kapuval a felső úton. A szolgálatnak megvoltak a megfelelő előírásai.
1Krón 26.17
Kelet felé naponta hatan álltak, észak felé naponta négyen, dél felé naponta négyen és a készletek helyiségei előtt ketten-ketten,
1Krón 26.18
a Parbáron, nyugat felé négyen az utcán és ketten a Parbáron.
1Krón 26.19
Ez a szolgálati beosztása a Korach és Merári fiai közül való kapuőröknek.
1Krón 26.20
Testvéreik, a leviták az Isten házának a kincseire és a fogadalmi ajándékokra ügyeltek:
1Krón 26.21
Ládán fiainak, a Ládántól származó Gerson fiainak, a gersonita Ládán családjainak a családfői: Jehiel.
1Krón 26.22
Jehiel fiai, Szetam és a testvére, Joel ügyeltek az Isten házának kincseire.
1Krón 26.23
Az amramiták, jicchariták, hebroniták és uzieliták közül:
1Krón 26.24
Sebuel, Mózes fiának, Gersonnak a fia volt a kincsek főfelügyelője.
1Krón 26.25
Testvérétől, Eliezertől Rechabjahu, az ő fia Jesajahu, ennek a fia, Joram, ennek a fia, Zichri, ennek a fia, Selomit.
1Krón 26.26
Ez a Selomit és testvérei őrizték a fogadalmi ajándékokat, amelyeket Dávid király és a családfők felajánlottak mint az ezres, százas és más csoportok elöljárói.
1Krón 26.27
A hadjáratokból, illetőleg a hadizsákmányból ajánlották fel, hogy Isten házát gazdagítsák.
1Krón 26.28
Mindent, amit Sámuel, a látóember, Saul, Kis fia, Ábner, Ner fia és Joáb, Ceruja fia felajánlott, és általában minden adomány Selomitnak és testvéreinek őrizetére volt bízva.
1Krón 26.29
A jicchariták közül Kenánjahut és fiait külső szolgálatra rendelték Izraelben mint írnokokat és bírákat.
1Krón 26.30
A hebroniták közül Hasabjahut és testvéreit - ezerhétszáz vitéz férfit - arra rendeltek, hogy a Jordántól nyugatra az Úr minden ügyében és a király szolgálatában Izraelre felügyeljenek.
1Krón 26.31
A hebronitákhoz tartozott: Jerija, a fő. Dávid uralkodásának 40. évében megszámlálták a hebronita családok rokonságát, és a gileádi Jázerben vitéz férfiakat találtak közöttük.
1Krón 26.32
Dávid király kinevezett kétezerhétszáz bátor férfit - Jerija testvérei közül valókat és családfőket - a rubeniták, a gáditák és Manassze fél törzse fölé felügyelőnek a vallás és a király dolgaiban.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages