1Krón 26

Full text search

1Krón 26
1Krón 26.1
A kapuőrök osztályához tartoztak: A korachiták közül: Meselemjahu, Korach fia, Eljaszaf fiai közül.
1Krón 26.2
Meselemjahu fiai voltak: Zecharjahu, az elsőszülött, Jediael, a második, Zebadjahu, a harmadik, Jatniel a negyedik,
1Krón 26.3
Elám, az ötödik, Jehochanan, a hatodik, Eljoenáj, a hetedik.
1Krón 26.4
Obed-Edomnak is voltak fiai: Semaja volt az elsőszülött, Jehozabad a második, Joach a harmadik, Zachar a negyedik, Netaneel az ötödik,
1Krón 26.5
Ammiel a hatodik, Isszachár a hetedik, Peulletái a nyolcadik. Az Isten megáldotta.
1Krón 26.6
Fiának, Semajának is születtek fiai, akik családjuk élén állottak és vitéz férfiak voltak.
1Krón 26.7
Semaja fiai: Otni, Rafael, Obed, Elzabad és testvérei, a vitéz Elihu és Szemachjahu.
1Krón 26.8
Ezek mind Obed-Edom fiai voltak. Neki, fiainak és testvéreinek magas megbízatásuk volt a szolgálatban, Obed-Edom hozzátartozói hatvanketten.
1Krón 26.9
Meselemjahunak is voltak fiai és testvérei, összesen tizennyolc harcedzett férfi.
1Krón 26.10
A merárita Hoza fiai: Simri a fő, nem ő volt az elsőszülött, de apja őt tette elsővé;
1Krón 26.11
Hilkija a második, Tebaljahu a harmadik, Zecharjahu a negyedik. Hoza fiai és testvérei, összesen tizenhárman.
1Krón 26.12
Ezek voltak a kapuőrök osztályai. A csoportok fejei éppúgy részt vettek az Úr templomának szolgálatában, mint testvéreik.
1Krón 26.13
A fiatalok és az öregek egyformán, családjaik szerint húztak sorsot az egyes kapukra.
1Krón 26.14
A keleti oldal sorshúzás útján Selemjahunak jutott. A fia, Zecharjahu okos tanácsokkal szolgált. Sorshúzás útján neki az északi oldal jutott.
1Krón 26.15
Obed-Edom kapta a déli oldalt, a fiai pedig a készletek helyiségeit.
1Krón 26.16
Suppimnak és Hozának a nyugati oldal jutott, „a kivágott fáról” elnevezett kapuval a felső úton. A szolgálatnak megvoltak a megfelelő előírásai.
1Krón 26.17
Kelet felé naponta hatan álltak, észak felé naponta négyen, dél felé naponta négyen és a készletek helyiségei előtt ketten-ketten,
1Krón 26.18
a Parbáron, nyugat felé négyen az utcán és ketten a Parbáron.
1Krón 26.19
Ez a szolgálati beosztása a Korach és Merári fiai közül való kapuőröknek.
1Krón 26.20
Testvéreik, a leviták az Isten házának a kincseire és a fogadalmi ajándékokra ügyeltek:
1Krón 26.21
Ládán fiainak, a Ládántól származó Gerson fiainak, a gersonita Ládán családjainak a családfői: Jehiel.
1Krón 26.22
Jehiel fiai, Szetam és a testvére, Joel ügyeltek az Isten házának kincseire.
1Krón 26.23
Az amramiták, jicchariták, hebroniták és uzieliták közül:
1Krón 26.24
Sebuel, Mózes fiának, Gersonnak a fia volt a kincsek főfelügyelője.
1Krón 26.25
Testvérétől, Eliezertől Rechabjahu, az ő fia Jesajahu, ennek a fia, Joram, ennek a fia, Zichri, ennek a fia, Selomit.
1Krón 26.26
Ez a Selomit és testvérei őrizték a fogadalmi ajándékokat, amelyeket Dávid király és a családfők felajánlottak mint az ezres, százas és más csoportok elöljárói.
1Krón 26.27
A hadjáratokból, illetőleg a hadizsákmányból ajánlották fel, hogy Isten házát gazdagítsák.
1Krón 26.28
Mindent, amit Sámuel, a látóember, Saul, Kis fia, Ábner, Ner fia és Joáb, Ceruja fia felajánlott, és általában minden adomány Selomitnak és testvéreinek őrizetére volt bízva.
1Krón 26.29
A jicchariták közül Kenánjahut és fiait külső szolgálatra rendelték Izraelben mint írnokokat és bírákat.
1Krón 26.30
A hebroniták közül Hasabjahut és testvéreit - ezerhétszáz vitéz férfit - arra rendeltek, hogy a Jordántól nyugatra az Úr minden ügyében és a király szolgálatában Izraelre felügyeljenek.
1Krón 26.31
A hebronitákhoz tartozott: Jerija, a fő. Dávid uralkodásának 40. évében megszámlálták a hebronita családok rokonságát, és a gileádi Jázerben vitéz férfiakat találtak közöttük.
1Krón 26.32
Dávid király kinevezett kétezerhétszáz bátor férfit - Jerija testvérei közül valókat és családfőket - a rubeniták, a gáditák és Manassze fél törzse fölé felügyelőnek a vallás és a király dolgaiban.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages