Zsolt 147

Full text search

Zsolt 147
Zsolt 147.1
(Alleluja!) Áldjátok az Urat, mert jó neki énekelni, Istenünknek kedves a dicsőítés!
Zsolt 147.2
Az Úr újjáépíti Jeruzsálemet, a szétszórt Izraelt összegyűjti.
Zsolt 147.3
Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.
Zsolt 147.4
A csillagokat számon tartja, mindegyiket nevén szólítja.
Zsolt 147.5
Nagy az Úr, ereje hatalmas, és bölcsessége mérhetetlen.
Zsolt 147.6
Az Úr fölemeli a megalázottakat, de a gonoszokat földre tiporja.
Zsolt 147.7
Énekeljetek az Úrnak és adjatok neki hálát! Játsszatok hárfán Istenünknek,
Zsolt 147.8
aki az eget felhővel borítja, és esőt juttat a földnek! A hegyeken füvet sarjaszt, és növényeket az emberek javára.
Zsolt 147.9
Ellátja táplálékkal az állatokat, a rikácsoló hollófiakat.
Zsolt 147.10
Nem a ló erejében telik öröme, nem leli tetszését a harcos izmaiban.
Zsolt 147.11
Azok tetszenek az Úrnak, akik félik őt, akik bíznak jóságában és kegyelmében.
Zsolt 147.12
Jeruzsálem, áldd az Urat, Sion, magasztald a te Istenedet!
Zsolt 147.13
Kapuid zárait megerősítette, s megáldotta benned fiaidat.
Zsolt 147.14
Határaidat békében elrendezte, s a búza javával táplált téged.
Zsolt 147.15
Ítéletet küld a földre, szava gyorsan odaér.
Zsolt 147.16
Havat ad, mintha gyapjú hullna, a deret úgy hinti, mint a hamut.
Zsolt 147.17
A jégesőt úgy szórja, mint a morzsát, s faggyal dermeszti meg a vizeket.
Zsolt 147.18
Szava elhangzik, és olvadni kezd, feltámad a szél, és folynak a vizek.
Zsolt 147.19
Szavát kihirdette Jákobnak, igazságát és törvényét Izraelnek.
Zsolt 147.20
Egyetlen néppel sem tett így, senki másnak nem hirdette ki törvényeit.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages