Schaumburg-Lippe,

Full text search

Schaumburg-Lippe, német hercegi család. A család megalapítója Fülöp gróf, VI. Simon, Lippe grófjának legifjabbik fia, aki 1681. halt meg. Ez a Fülöp 1613. Lipperode és Alverdissen birtokokat kapta; 1640 pedig Erzsébet nővérétől, VI. Ottó Schaumburg utolsó grófja nejétől a schaumburgi grófságnak egy részét, valamint Stadthagen, Bückeburg, Arensburg és Hagenburg városokat örökölte. Ezeket a birtokokat ez időtől fogva a S. grófság nevével illették. Legidősebb fia Frigyes Keresztély, a bückeburgi ág megalapítója, 1728. halt meg. Második fia Fülöp Ernő az alverdisseni mellékágat alapította. A bückeburgi ágnak utolsó sarja Frigyes Vilmos Ernő gróf portugál marsal, Frigyes Keresztély unokája, 1777. halt meg, mire az országrészek Fülöp Ernő gróf (a fentemlített Fülöp Ernőnek unokájára) szállottak. Ez örökség Fülöpöt sok viszályba keverte Hessen-Cassel tartomány grófjával és aa Lippe grófokkal, akik az örökségre szintén jogigényeket támasztottak. Fülöp Ernő mint S.-Bückeburg grófja halt meg (1777). Fia György Vilmos, S. hercege, aki előbb anyjának, Hessen-Philippsthal Julia hercegnőnek gyámsága alatt uralkodott, 1807 ápr. 18. óta maga vette át a kormányt és még abban az esztendőben csatlakozott a rajnai szövetséghez. Országának alkotmányt adott (1816 jan. 15.), de a rendi országgyülést csak alkalomszerüleg hivta össze. 1854 jan. 1. lépett be a porosz vámegyesületbe. Az 1844-iki országgyülés a hűbéri jogokat és mindennemü nemesi kiváltságokat megszüntette. 1848. S.-ben is támadt némi mozgalom, mely azonban hamar véget ért. Fia Adolf György herceg, szül. 1817 aug. 1-én, megh. 1893 máj. 8-án. 1866 jun. 14. Ausztriával szavazott, azonban aug. 18. a poroszokhoz csatlakozott. 1868. új alkotmányt dolgoztak ki a hercegség számára. 1893 fia György követte őt a trónon. Midőn a gyermektelen Woldemar, Lippe fejedelemség hercege, 1805 március 20-án elhalt, a S. hercegi ház, nemkülönben a Lippe-Biesterfeld ág örökösödési igényt emelt a megüresedett kis trónra. Ebben a körülményben rejlik a Lippe-féle örökösödési kérdés, mely azonban még nincsen eldöntve. L. még Lippe (XI. köt. 552-553. old.).
S. Vilmos, herceg, szül. Bückeburgban 1834 dec. 12. A katonai pályára lépett és az osztrák lovasság soraiban a táborszernagyi rangig emelkedett. Azonfelül az osztrák urakházának tagja és csehországi nagybirtokos. A nachodi várkastély és uradalom, valamint a ratiboritzi birtok ura. Az urakházában a nemzetiségi kérdésben szólalt fel gyakrabban. Neje Bathildis anhalti hercegnő. Legidősebb fia Frigyes herceg, szül. 1868., kapitány a Nádasdy-huszárezredben.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me