Candide

Full text search

Candide [kandid] – nevének megfelelően naiv, nyíltszívű, jó eszű legény, Voltaire Candide avagy az optimizmus c. regényének címadó hőse. Nevelőjétől, Pangloss mestertől azt a leibnizi elvet tanulta, hogy „ez a világ a lehető világok legjobbika”. ~ nem ismerte szüleit, egy vesztfáliai báró, Thunder-ten-Tronkch házában nevelkedett, de mert szemet vetett a báró lányára, Kunigundára, a felháborodott apa kirúgta a kastélyból. A jámbor ifjú belekeveredett a bulgár-avar háborúba, utóbb megjárta Hollandiát és a földrengés sújtotta Lisszabont, majd az inkvizíció elől Dél-Amerikába menekült. Számos esetben hajszál választotta el máglyától, akasztófától, vízbefúlástól és egyéb halálnemektől. Még Londonban találkozott Kunigundával, akit halottnak hitt; a lányt is megalázták, prostituálták a háború és a sors szörnyű fordulatai. Később, az Újvilágba érve ismét elszakadtak egymástól; ~ viszont találkozott a lány bátyjával, akit szintén megtiport már a forgandó sors, mégsem volt hajlandó hallani a közrendű fiú és húga kapcsolatáról, ezért párbajt is vívtak. ~ hű szolgát és társat talált a félvér bennszülött, Cacambo személyében. Vele együtt járta meg a mesésen gazdag és igazságos berendezkedésű Eldorádót, ahonnan kincsekkel megrakodva távoztak. A gazdagság azonban nem tartott soká, nagy részétől rablók, előkelő szélhámosok, lotyók és játékbarlangok szabadították meg hősünket, ezúttal már Európában, ahová időközben visszatért. A kincs maradványával kiváltotta szerelmét, aki török fogságba került, s végleg elcsúnyult, zsémbes vénasszony lett, ám a hűséges ~ elvette feleségül. Kis tanyát vásárolt, és a világ hitványságától megundorodva itt telepedett le vele meg Pangloss mesterrel és a lány bátyjával, akiket a sors kaján fordulatai újra összesodortak vele. – ~ a pikareszk regényhősök irodalmi utóda; megalkotója valósággal tobzódik a komikumig végletes sorsfordulatokban és a hőseit sújtó, már-már képtelen borzalmakban, hogy annál nevetségesebbé tegye a megcélzott filozófiai tételt, amely a gondviselésbe vetett jámbor hiten és bizakodáson alapul. ~ jelleme aránylag keveset alakul az események során, s ez végtére érthető egy irányregényben; lelki alkatánál fogva mindenképp alkalmas rá, hogy belássa Pangloss filozófiájának tarthatatlanságát, és hogy leszűrje a rezignált tanulságot az ember céljáról egy ésszerűtlen világban: „műveljük kertecskénket”.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me