Szanhérib

Full text search

Szanhérib Asszíria királya (Kr. e. 704-681). II. Szargon fia, s egyben trónutóda. Neve héberül: szanhérib, jelentése: »Szín (mezopotámiai holdisten) pótolta nekem az (elhalt) fivéreket«. Szanhérib kisebb képességű uralkodó volt, mint az apja, azonban a rámaradt birodalmat - számos nehézség ellenére - mégis sikerült öszszetartania. Szanhérib trónra lépése után a birodalom két szélén (K-en és NY-on) lázadás tört ki.
Először az akkor már idős babiloni uralkodóval, Meródak-Baladánnal számolt le 704-703-ban, majd 701-ben az Egyiptommal szövetségben álló palesztinai államok ellen fordult. Föltehetőleg mindkét lázadás között kapcsolat volt, erre enged következtetni az a körülmény is, hogy Meródak-Baladán követeket küldött Ezékiás királyhoz (2Kir 20,12-19; Ézs 39), ami nem csupán udvariassági látogatás volt, hanem egy asszírellenes szövetség előkészítése.
Mivel Ezékiás maga is izzó lelkű hazafi volt és Júdában igen erős volt az egyiptomi párt, talán ezért is csatlakozott Ezékiás az asszírellenes szövetséghez Ézsaiás próféta határozott intése ellenére is, aki ezt az egész szervezkedést az Úr ellen való lázadásnak tartotta (vö. Ézs 30,1-7; 31,1-3).
Szanhérib Kr. e. 701. évi megtorló hadjáratáról a 2Kir 18,13-19,36 feljegyzéseiből, valamint Szanhérib hatoldalú agyagprizmáján olvasható beszámolójából értesülünk. Mivel Szanhérib már minden jelentős várost elfoglalt, Ezékiás is megadta magát és hatalmas hadisarcot fizetett. Szanhérib azonban a nagy váltságdíj ellenére is erős hadsereget küldött Jeruzsálem ellen, a várost azonban mégsem tudta bevenni, mert »azon az éjszakán eljött az Úr angyala és levágott az asszír táborban száznyolcvanötezer embert. Amikor reggel fölkeltek, mindenfelé csupa holttest volt. Ekkor Szanhérib fölkerekedett, visszavonult Ninivébe« (2Kir 19,35k). A várost valószínűleg egy hirtelen kitört járvány vagy váratlan otthoni - gyors elintézést váró - események (2Kir 19,7) mentették meg a pusztulástól.
Szanhérib uralkodása során nagyvonalú építkezéseket folytatott. A 2Kir 19,37 szerint Szanhéribet a fiai gyilkolták meg Niszrók templomában, Ninivében.
DI

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me