Új teremtés

Full text search

Új teremtés Pál apostol kifejezése a Gal 6,15-ben és 2Kor 5,17-ben (kainé ktíszisz), de a képzet az ÚSZ egyéb irataiban is előfordul.
Az ÓSZ a teremtéssel kapcsolatban alig tesz pneumatológiai kijelentéseket, ráadásul ezek a kijelentések nem egyértelműek. Vitatott, hogy az 1Móz 1,2-ben a rúah celóhim Isten »szelét« vagy Lelkét jelenti-e. Az utóbbi esetben a rúah az életet adó és alakító isteni erő. Zsolt 33,6 szerint Isten az egész mennyei sereget »szájának lehelletével« alkotta, ez a locus tehát nem vonatkozik Isten világteremtő munkájára. Legközvetlenebbül Zsolt 104,29k beszél arról, hogy Isten rúah-ját az állatokba is beleleheli (vö. Jób 34,14k). Az mindenesetre tény, hogy az ÓSZ a Szentlelket Isten teremtő munkája részesének tekinti.
Az ÚSZ írói az 1Móz teremtéstörténetét krisztologikusan értelmezték (Jn l,1kk; Kol 1,16; Zsid 1,2.10): a világot Isten teremtette (Zsid 11,3; 2Pt 3,5) Krisztus által (Jn 1,1-18; 1Kor 8,6; Kol 1,15-23). Ezért a bűn miatt (1Móz 3) megromlott világ megújítása is őáltala, az új Ádám által fog végbemenni (Róm 5,17), aki »megelevenítő Lélek« (1Kor 15,45; 2Kor 3,17), az új teremtés elsőszülöttje (Róm 8,29). Őáltala új emberré lesz a hívő (Gal 3,26; Ef 4,22kk; Kol 3,9). Az új teremtés Krisztusban és egyházában érzékelhető (2Kor 5,17; Gal 6,15).
Az új teremtés a hívők jelenlegi állapotát jelenti. A Gal 6,15 szerint az, aki a Lélek erőterében, azaz Krisztusban él, már új teremtés. Az új teremtés annak megvallása, hogy a világot Isten teremtette, és a teremtett világ megújulásának ügye ugyancsak teremtési tett. De ezt az új teremtést a Lélek csak az utolsó napon fogja a maga tökéletességében céljához eljuttatni, amikor Isten lesz minden mindenekben (Róm 8,19kk; 2Pt 3,13; Jel 21,1.5.22; 1Kor 15,28).
VG

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me