Alküoné

Full text search

Alküoné2 – a szélisten, Aiolosz2 lánya, Kéüx trakhiszi király felesége. A házasok rajongva szerették és Zeusznak, illetve Hérának szólították egymást; e fennhéjázásukért az istenek büntetésből búvármadarakká változtatták őket. Más monda szerint Kéüx egyszer a rossz előjelek ellenére tengerre szállt, hogy egy jósdát fölkeressen, nagy viharba került, s a hullámok a trakhiszi partra sodorták tetemét. ~nek, aki szörnyű aggodalmak közt várta férje hazatértét, Héra elküldte Morpheuszt, az álom istenét, s az megmutatta a valót az alvó királynénak. ~ hajnalban a tengerpartra sietett, ahol korábban búcsút vett férjétől; a parton heverő test láttán a tengerbe vetette magát. Az istenek irgalma jégmadarakká (görögül alküonesz) változtatta őket, ezeknek a madaraknak ugyanis széltében ismeretes az egymás iránti szerelmes gyengédsége párzás idején. A tél legrövidebb napjaiban Aiolosz hét napra megállítja a szeleket, hogy ~ és hitvese szerelmüknek élhessenek. - A történet utóbbi változatát Ovidius Átváltozások c. költői művének egyik legszebb részlete adja elő. XV B3

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages