Winchester

Full text search

Winchester [vincseszter] – Henry Beaufort, ~ püspöke, (?–1447), szerepel a VI. Henrik című krónikás színmű I. és II. részében. Lancaster1 szeretője, Catherine Swynford szülte, akit az apa utóbb feleségül vett, s tőle való fiait törvényesítette. A becsvágyó főpap szerette volna kiterjeszteni befolyását a kiskorú Henrikre, ezért halálosan gyűlölte féltestvérének fiát, Gloster2t, aki mint lordprotektor a valódi hatalmat birtokolta, ráadásul intézkedéseivel megnyirbálta az egyház hatalmát és fékezte anyagi ambícióit. A közpénzekből juttatott megvesztegetéssel ~ bíborosi kalapot szerzett a pápától, majd tevékeny részt vett a cselszövényben, amely megbuktatta ellenfelét (®Eleanor); a tisztétől megfosztott protektor halálát ő is szorgalmazta. Hirtelen támadt betegség végzett vele; halálos ágyán a király előtt bevallotta és bánta vétkeit. – A darabban ~ a kisszerűbb főúri gazemberek egyike. A hivatásához méltatlan főpap ellenszenves vonásainak kiemelésére a szerzőt alighanem korának az a protestáns felfogása is motiválta, amely sommásan elítélte a Rómához szító középkori katolikus klérust és az egyház igényét a világi ügyekbe való beleszólásra. A valós történelmi adatok jóval kedvezőbb fénybe állítják ~ alakját; Glosterral való viszálya tény, de nem valószínü, hogy ennek halálában tevékeny része lett volna. [C2]

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me