Bölöny József

Full text search

Bölöny József (Kismarton, 1903. máj. 26.Bp., 1990. aug. 21.): jogász, történész. A bp.-i tudományegy. jogi karán szerzett diplomát (1925). Utána ügyvédi gyakorlatot folytatott. 1933-tól megjelent tanulmányaiban közjogi kérdésekkel foglalkozott, sorra véve a kormányzói jogkör kiterjesztésére irányuló különböző elgondolásokat (Királyi hatalom és kormányzói jogkör, 1933; Alkotmányjogi értekezlet és oktrojált választójog, 1935; A kormányzói jogkör kiterjesztésének kérdéséhez, 1936)A pécsi egy.-en a Mentelmi jog c. tanulmányával szerzett magántanári képesítést és tanszéket kapott (1937). A Magyar Nemzet c. napilapnak indulásától (1938) cikkírója volt. A legitizmus alapjáról szállt szembe a fasiszta és más totalitárius ideológiával. Vitázó képessége az 1950-es évektől különösen a történeti adatok tiszteletben tartására, a ténybeli pontosság szükségességére összpontosult. 1968-73-ban a Századok c. folyóiratban külön figyelő rovata volt Pihent szemmel az olvasó érdekében, melyben helyreigazított számos történetírási hibát, tévedést, hanyagságot. Felemelte szavát a kézikönyvekben, lexikonokban, napilapokban észlelt hibák ellen is. Cikkei jelentek meg a Budapesti Szemlében, a Történelmi Szemlében. – F. m. A kárpátaljai vajdaságról és annak önkormányzatáról szóló törvényjavaslat bírálata (Bp., 1940); A román alkotmányok és a kisebbségi kérdés (Kecskemét, 1940); Történelmünk a jogalkotás tükrében (a rendeleteket válogatta, Bp., 1966); Közös miniszterek -horvát bánok-fiumei kormányzók 1867- 1918 (Bp., 1977); Magyarország kormányai 1848-1975 (Bp., 1978); Magyarok a nagyvilágban. Életpályák századunkból (1981, kézirat, OSZK Kézirattár); Magyarország kormányai 1848-1987 (Bp., 1987). – Irod. Molnár Kálmán: B. J. ügyvéd irodalmi munkássága (Pécs, 1938); (józsa): B. J. temetésén (Magy. Nemzet, 1990. aug. 21.).

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages