Fél Edit

Full text search

Fél Edit (Kiskőrös, 1910. szept. 16.Bp., 1988. jún. 28.): néprajztudós, a történettudomány (néprajz) kandidátusa (1957), ~ Ella húga. A szegedi tudományegy.-en szerzett bölcsészdoktori oklevelet 1946-ban. „A néphagyomány társadalomtani szemlélete” c. tárgykör magántanára lett a bp.-i tudományegy.-en. 1935-től nyugalomba vonulásáig (1970) a bp.-i Néprajzi Múz. tudományos munkatársa, igazgatóh.-e, osztályvezetője, majd tudományos főmunkatársa volt. Fő kutatási területe a m. paraszti társadalom (családszervezet, rokonsági intézmények, a munkában való együttműködés, a falusi társadalom rétegződése). Ezen kívül foglalkozott a népi hímzéssel, népviselettel, a népművészet problémáival, a múz.-i tárgygyűjtés elvi kérdéseivel. – F. m. Harta néprajza (Karcag, 1935); Kocs 1936-ban (Bp., 1941); A nagycsalád és jogszokásai a komárommegyei Martoson (Bp., 1944): Egy kisalföldi nagycsalád társadalom-gazdásági vázlata (Érsekújvár, 1944); A magyar népi társadalom életének kutatása (Bp., 1948); Ungarische Bauernkunst (Hofer Tamással és K. Csilléry Klárával, Bp., 1958, magyarul: A magyar népművészet Bp., 1969); Hungarian peasant embroidery (London-Bp., 1961, németül is); Népviselet (Bp., 1962); Parasztok, pásztorok, betyárok (Hofer Tamással, Bp., 1966); Proper peasants (Chicago-Bp., 1969); Bäuerliche Denkweise in Wirtschaft und Haushalt (Göttingen, 1972); Geräte der Átányer Bauern (Hofer Tamással, Bp., 1974); Magyar népművészet (Hofer Tamással, Bp., 1975, 1976); Magyar népi vászonhímzések (Bp., 1976). – Irod. Rajeczky Benjámin: F. E. emlékezete (Magy. Nemzet, 1988 szept. 1.); Fügedi Márta: Búcsú F. E.-től (Matyóföld, 1989. 1. sz.).

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me