Fest Imre

Full text search

Fest Imre (Szepesváralja, 1817. nov. 3.Bp., 1883. márc. 11.): politikus, közgazdász. Ügyvédi oklevelet szerzett, majd 1840-ben a felső-mo.-i bányapolgárság egyesületének jegyzője lett. E testület küldöttjeként az 1843–44-i ogy.-en részt vett a bányatörvény kidolgozásában. 1861-től Szepes vm. alispánja. 1863-tól Pesten élt. 1865-től mint Deákpárti ogy.-i képviselő részt vett az osztrák–magyar kiegyezési (főleg kereskedelmi) tárgyalásokon. 1867-től 1872-ig Gorove István, ill. Szlávy József mellett földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi államtitkár. Rövid ideig az államvasutak ig. tanácsának elnöke. 1878-ban az Osztrák–Magyar Bank bp.-i alkormányzója. Egyik alapítója az Orsz. Iparegyesületnek. A szabadságharc idején, valamint a kiegyezés előtt hírlapírással is foglalkozott. Eötvös József Politikai Hetilapjában (1865–66) gazdaságpolitikai kérdések fontosságát hangsúlyozta. Petőfi összes kisebb költeményét lefordította németre. – Irod. Gelléri Mór: Ötven év a magyar ipar történetéből (Bp., 1892).

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me