Lorántffy Zsuzsanna

Full text search

Lorántffy Zsuzsanna (? , 1600 körülSárospatak, 1660. ápr. 18.): zempléni nagybirtokos család sarja, 1616-tól I. Rákóczi György felesége. Sárospatak az ő hozományaként került a Rákócziak birtokába. Férje oldalán tevékenyen részt vett a családi birtokok kormányzásában, majd a Habsburg-ellenes hadjáratok idején a katonafogadásokban és csapatszervezésekben is. Kitűnő gazda és kertész, nagy pártfogója a kálvinista egyházi és isk. intézményeknek. A pataki kollégium sorsa különösen szívügye volt. Férje halála után, 1648-ban Erdélyből Sárospatakra költözött, erre az időre esik a kollégium virágkora. Hazai és külföldi neves professzorokat (1650-ben Comeniust) hívott meg a kollégiumba, amelyet a ref. egyházi és pedagógiai megújulási törekvések központjává épített ki. Pártolta és segítette a puritánusokat, akik az orthodox egyházi irányzattal szemben a néptömegeknek az egyházi kormányzatba történő bevonását sürgették. Egyetlen vallásos tárgyú művében (Moses és a Prophaeták, 1641) kommentárokat közölt Bibliából vett idézetekhez. – Irod. Szilágyi Sándor: L. Zs. (Bp., 1872); Hegyaljai Kiss Géza: L. Zs. I. Rákóczi Györgyné fejedelemasszony (Tahitótfalu, 1924); Zichy István: L. Zs. állítólagos arcképe (Bp., 1942); Makkai László: Egy magyar nő a XVII. sz.-ban (Élet és Tudomány, 1961. 19. sz.).

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me