Pálffy Miklós, erdődi, gróf

Full text search

Pálffy Miklós, erdődi, gróf (? , 1552. szept. 10.Vöröskő, 1600. ápr. 23.): országbíró, hadvezér, ~ Károly József Jeromos apja. Nagybirtokos köznemesi család sarja. 1564- től a császári udvarban nevelkedett. Rudolf kir. kíséretében volt Spanyolo.-ban. 1574-ben asztalnok, 1580-tól Pozsony vm. főispánja és Pozsony várának főkapitánya, 1581-től főkamarásmester, 1584-ben komáromi főkapitány, 1588-ban érsekújvári főkapitány is. 1592-ben a vöröskői uradalmat kapta. 1595-ben esztergomi főkapitány lett. A tizenöt éves török háború legjelesebb m. hadvezére. Részt vett a pákozdi ütközetben és Fejérvár ostromában (1593); elfoglalta Füleket, majd Szécsényt. 1595-ben elfoglalta Párkányt és Visegrádot, s részt vett Esztergom ostromában. 1596-ban bevette Vácot, s részt vett a mezőkeresztesi csatában. Nevezetes haditette volt 1598. márc. 27-én Győr várának visszavétele. Ugyanebben az évben elfoglalta Tatát, Veszprémet, Palotát és Nagyvázsonyt. 1599-ben részt vett Pest, Buda és Székesfehérvár sikertelen ostromában. Érdemeit az 1599. 48. tc. törvénybe iktatta, de a mo.-i főparancsnokságot nem nyerhette el. 1581-ben m. bárói, 1599-ben a német birodalmi grófi rangot és a pozsonyi várat az örökös főispánsággal kapta. Felesége br. Fugger Mária volt. – Irod. Jedlicska Pál: Adatok báró P. M. életrajza és korához (Eger, 1897); Julier Ferenc: P. M. (Magy. hadvezérek, Bp., é. n.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages