Ravasz Boriska, Bibó Istvánné

Full text search

Ravasz Boriska, Bibó Istvánné (Kolozsvár, 1909. ápr. 27.Bp., 1979. ápr. 14.): tanár, Ravasz László dunamelléki ref. püspök és Bartók Margit legidősebb gyermeke, Bartók György erdélyi püspök unokája. Tanulmányait 1921-ig Kolozsvárt, 1921-27-ben a bp.-i Baár-Madas Ref. Leánygimn.-ban végezte, majd a bp.-i Pázmány Péter Tudományegy.-en tanult, ahol Szekfü Gyula, Domanovszky Sándor, Szentpétery Imre, Hajnal István professzorokat hallgatta s 1932-ben latin-történelem szakos tanári oklevelet szerzett. Szekfü Gyulánál doktorált 1935-ben. 1932-től 1952-ig, az isk. megszűnéséig a bp.-i Baár-Madas Ref Leánygimn. tanára volt, ezután két évig Szentendrén általános isk.-ban, 1954-től 1970-ig, nyugdíjazásáig a kőbányai Növényolajipari Technikumban tanított, ahol 1957-ig ig. h., majd a könyvtár vezetője volt. 1940-ben kötött házasságot Bibó Istvánnal. 1970-ben „Az oktatásügy kiváló dolgozója”. – F. m. A magyar állam és a protestantizmus Mária Terézia uralkodásának második felében (Bp., 1935). – Irod. Iratok és levelek (közreadj a bev., vál., szerk. Huszár Tibor, Valóság, 1992. 2. sz.).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages