Somogyi Béla

Full text search

Somogyi Béla (Halastó, 1868. máj. 16.Újpest, 1920. febr. 17.): tanító, újságíró. A Csáktornyai Tanítóképzőben tanult. Felsővisóra került állami tanítónak. Első cikkei a Népszavában és a Cipészek Szaklapjában 1895 – 1896-ban Suhogó álnéven jelentek meg. 1897-ben Bp.-re került s a Népszava munkatársa, majd 1897 – 98-ban szerk.-je nyolc hónapig. Utána egy kültelki isk.-ban jutott tanítói álláshoz. Közben megszerezte a tanári képesítést is, reál-, majd kereskedelmi isk.-ban tanított. 1905-től a napilappá átalakult Népszava belső munkatársa. Ugyanekkor megindította a tanítók szervezkedését, majd 1906-ban lapjukat, az Új Korszakot, amelyet maga szerk. A Károlyi-kormányban közoktatás ügyi államtitkár. A Tanácsköztársaság idején elvi fenntartásai miatt nem vállalt szerepet; küldött volt a Tanácsok Orsz. Gyűlésén. A Tanácsköztársaság bukása után a Szociáldemokrata Röpiratokat szerk., majd a Népszava felelős szerk.-je. A fehérterrort támadó cikkei miatt az Ostenburg-különítmény tisztjei elhurcolták és társával, Bacsó Bélával együtt a Megyeri csárda és a Fővárosi Vízművek között meggyilkolták, holttestüket a Dunába dobták. Lefordította Bebel A nő és a szocializmus c. művét. Tankönyveket írt. – F. m. Mi baja a magyar népnek és hogyan segíthetünk rajta? (Bp., 1912); Harc a tudományért (Bp., 1914); A magyar helyesírás kis gyakorlókönyve, különösen azok számára, akik a szavazati jog megszerzése céljából írásvizsgálatot fognak tenni (Bp., 1914); A keresztény szociális néppárt programja az igazság megvilágításában (Bp., 1918). – Irod. Révész Mihály: S. B. élete és munkássága (Bp., 1925); Sós Endre: Három mártír (Bp., 1945).

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me