Vörös Antal

Full text search

Vörös Antal (Őriszentpéter, 1926. dec. 11.Bp., 1983. szept. 7.): történész, a történelemtudomány kandidátusa (1971). 1951-ben a bp.-i tudományegy. történelem-levéltár szakán szerzett diplomát. 1951-55-ben a Magyar Orsz. Levéltár munkatársa, 1955-56-ban a bp.-i Egyetemi Lenin Intézet adjunktusa. 1957-től az MTA Történettudományi Intézet munkatársa, 1974-től főmunkatársa. 1975-től az Értekezések a történettudomány köréből c. sorozat társszerk.-je. Kutatásai során behatóan foglalkozott a 18-19. századi magyar agrár- és társadalomtörténet kérdéseivel, az újkori magyar hivatalszervezet- és igazgatástörténettel, a 19. századi magyar parasztság életmódjával és Táncsics Mihály történeti helyének és szerepének vizsgálatával. A Magyarország története (főszerk. Molnár Erik, I-II., Bp., 1964 és VI. szerk. Kovács Endre, Bp., 1979) c. összefoglaló monográfiák egyes fejezeteinek szerzője. – F. m. Parasztságunk a Habsburg- önkényuralom korában 1849-1867(S. Sándor Pállal, Szabad György-gyel, Bp., 1951); A helytartótanácsi levéltár (Felhő Ibolyával, Bp., 1961); A paraszti termelő munka és életforma jellegének változásai a Dunántúlon 1850-1914 (Bp., 1966); Óvár, Óvár… A Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola 150 éve (1818-1968) (Bp., 1968); A magyar mezőgazdaság a XIX-XX. században (társszerzőkkel, Bp., 1976); The age of preparation: Hungarian agrian conditions between 1848-1914 (The modernisation of agriculture: Rural transformation in Hungary 1848-1975, New York, 1980); A magyarországi örmény társadalom a feudalizmus korában 1690- 1848 (Az örmény-magyar történelmi és kulturális kapcsolatok történetéből, Bp., 1983); A magyarországi bányaigazgatás szervezete 1867-1945 (Levélt. Közl., 1984). – Irod. Vörös Károly: V. A. (Századok, 1983. 6. sz.); Mucsi Ferenc: V. A. (Tört. Szle, 1984. 3. sz.).

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me