Szenczi A. Pál

Full text search

Szenczi A. Pál
ref. lelkész, szül. 1643. Szenczen; tanult itt, Nagyszombatban, Komáromban, végre Sárospatakon, honnét Liszkára ment iskolaigazgatónak, de itt csak két hónapig volt, mert külföldre ment és 1668. aug. 8-tól a leideni, 1669. jún. 23-tól a franekeri egyetemen gyarapította ismereteit. Hazatérve, 1671. szatmári iskolaigazgató, 1675. szatmárnémetii, 1679. viski, 1681. ápr. 28. debreczeni lelkész lett. Itt 1686. ápr. 28. a debreczeni egyházmegye esperessé választotta. Meghalt 1691. febr. 19. Debreczenben 46 éves korában.
Munkái:
1. Gvil. Amesii Medulla Theologica Illustra. Quam... defendit... Franequerae, 1670.
2. Részegesek Jajos Pohara. Avagy: Részegségről való praedicatio, mellyet élő szóval a Debreczeni Nagy Templomban 23. Nov. Anno 1681 el praedicallott. Debreczen, 1682.
3. Emlékezetnek Oszlopa, avagy: Egy praedikatio, melyet Isten félő tanácsos üdvözült Iona István Uram temetésekor el mondott... U. ott, 1684.
4. Halotti Ket Praedicatiok, mellyek közül: Az elsőt 10. Decemb. An. 1682. üdvözült Rosnyái János Uram: az másodikat 16. Jan. An 1684. üdvözült Hodosiné Aszszonyom felet az Debreczeni Nagy Temetőben elpraedikállotta... U. ott, 1684.
Latin versei vannak a debreczeni Brabeumban (1683) és a Hedera Poeticaban (1686). Üdvözlő verset írt a Drégelypalánki János «Via salutis» (1682) cz. művéhez s gyászverset a Nógrádi Mátyás halálára.
Debreczeni Kalocsa János, Halotti tanítás. Debreczen, 1691.
Szentpéteri István, Azrael Szekerei. U. ott, 1691. (Felette tartott beszédek és Epicedium. U. ott, 1691).
Sárospataki Füzetek 1860. 319. l.
Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár I. 526., 538. III. 1. rész. 789. l.
Debreczeni Prot. Lap 1879. 382., 1883. 171. l.
Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 269. l. és a debreczeni ref. egyházmegye jegyzőkönyvéből.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages