bányászdal, bányásznóta

Full text search

bányászdal, bányásznóta: a foglalkozáshoz kötött munkásdal egy csoportja, a bányászok életével vagy gazdasági, politikai, kulturális megmozdulásaival kapcsolatos ének. Eredete a munkadalig nyúlik vissza, a céhszerű bányászszervezetek kialakulása után előbb az ún. egyleti énekekhez, utóbb pedig a munkásdalokhoz közelített. A magyar bányászat s vele együtt a bányászdal is mindvégig erős nemzetiségi, elsősorban német hatás alatt állott, fő közvetítői az ún. telepi (telepített) munkások voltak. Bányászdalaink harmada idegen eredetű, a többi átalakított népdal és műdal. A dalok többsége a közös szervezetek, ünnepek és az intenzív zenei élet révén általánosan elterjedt. A bányászdalok nem munkához, hanem társas összejövetelekhez kapcsolódnak: a spontán jellegűekhez inkább nép- és mű-, a szervezett alkalmakhoz pedig egyleti dalok. A komoly bányászdalok témája maga a bányászélet (Mikor én a bányába elmentem...), a bánya (Lemegyek az iszonyú mély tárnába…), a munka (Ha bevágom a csákányom a szénbe…) s különféle bérviták (Bányamester, elmegyünk…). A panaszdalok első helyen említik a balesetveszélyt (Minden percben várhatja a halálát…); a tragikus kimenetelűekről külön bányászballadák (De magos a Ferenc-akna teteje!) szólnak. A vidám bányászdalok szerelmi dalok (Várpalotán keresik az aranyat…) vagy mulatónóták (Bányászlegény, jól megrakd a csillét!). A többségükben német eredetű dalok egy része induló (Szerencse fel!), más részük himnusz (A völgy felett, a büszke bérctetőkön…); mindezek általában a bányászélettel foglalkoznak (Minket dicsér a tűz, a fény, minket dicsér az élet…). A munkásmozgalmi dalok között számos bányászdal is van, szerzőjük részben ismeretlen (Te dolgozol a mélyben; Ütemre cseng a csákány…), részben ismert (Hidas Antal–Reinitz Béla: Salgótarjáni induló). – Irod. Heilfurth, Gerhard: Das Bergmannslied (Kassel, 1954); T. Szerémi Borbála: Magyarországi munkásdalok (Bp., 1955); Katona Imre–Maróthy János–Szatmári Antal: A parasztdaltól a munkásdalig (Bp., 1968).
Katona Imre

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me