kétbeltelkes rendszer

Full text search

kétbeltelkes rendszer: a szálláskertes városokra és falvakra jellemző települési mód ( szálláskertes település), amelynek az a lényege, hogy egy helységen belül egy-egy gazdának két beltelke van. Típusai a következők: 1. Az egyik telek a település középső részén ott található, ahol csak lakóházak álltak, a másik pedig a szálláskertek övezetében vagy csoportjában. A lakótelek kicsi volt és általában kerítetlen. Csak lakóház állt rajta, gazdasági rendeltetésű épületek nélkül. A szálláskertnek, akókertnek nevezett második telek volt a gazdasági udvar. Itt teleltették az állatokat, itt nyomtatták a gabonát, itt tartották a gazdasági eszközöket. A két beltelek a munkamegosztás rendjének megfelelően tulajdonképpen térben is megosztotta a családokat. A férfiak a nap nagyobbik részében a szálláskertben tartózkodtak, sőt több helyen aludni is odajártak. A lakóház valójában csak a nők, gyerekek és öregek otthona volt. A kétbeltelkes rendszer különösen az alföldi településeket jellemezte, de változatai megtalálhatók voltak Mo. nagy területén. A 18. sz. végétől a 20. sz. közepéig terjedő időben legtöbb helyen megszűnt a kétbeltelkes rendszer. A szálláskert lakóhellyé alakult, a lakótelkekre viszont gazdasági épületek is kerültek. A kétféle övezetbe eső telkek nagyságának különbözősége azonban máig emlékeztet a régi formára. ( még: belső telek) – Irod. Erdei Ferenc: Magyar város (Bp., 1939); Györffy István: Magyar falu–magyar ház (Bp., 1943); Hofer Tamás: A magyar kertes települések elterjedésének és típusainak kérdéséhez (Műveltség és Hagyomány, 1960); Tálasi István: Adatok és szempontok a szálláskertes települések kutatásához (Ethn., 1972). – 2. A pajtáskert vagy csűröskert a szálláskerthez hasonlóan elkülönült. Helyzete lehet beltelken belüli vagy telken kívüli rész, ill. időszakos munkahely, a gabona és a takarmány tárolóhelye. – 3. Aklos kert: a beltelekből elkülönített külső rész, amelyen az állattartás építményei és a takarmánytárolás helye található.

Kétbeltelkes rendszer. A lakóépületekkel zsúfolt városmagot a kertek laza övezete veszi körül (1782, Hajdúböszörmény)
Bárth János

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me