körfalu

Full text search

körfalu: az ősi faluformák egyike. Átmenetnek tekinthető a szabálytalan és szabályos településformák között, mert továbbfejlődése a halmazfalu formája felé vezet. A körfalunál a telkek a rajta levő épületekkel egy kerekded tér szélén sorakoznak, a telkek legyező formájúak. A térség eredetileg beépítetlen, éjjel a legelésből hazaterelt nyáj helye. A körfalunak két alaptípusa ismert. Az egyikre jellemző, hogy a telkek között egyetlen út vezet be a belső térbe, ez a tulajdonképpeni Rundling; ez nem más, mint egy kerek térré kiszélesedő zsákutca. A másiknál a telkek sorát több ki- és bevezető út szakítja meg, miáltal az orsós utcájú faluhoz (németül Angerdorfhoz) válik hasonlóvá (neve a szakirodalomban német: Rundingerdorf). Előfordul, hogy a telkekhez közvetlenül csatlakozik a gazdaság egész földterülete hosszú, a falu belsőségétől a községhatárig nyúló szalagtelkek formájában, az erdőtelkes falvakhoz ( erdőtelkes falu) hasonlóan. Ezt a formát német szóval Rundhufendorfnak nevezik. A körfalu különböző típusai Európában az Elba és Saale folyók között, ill. az Elba és az Odera között fordulnak elő nagyobb gyakorisággal, tehát az egykori német-szláv határterületen, ami megerősíti azt a feltevést, hogy a középkorban ez a faluforma a védekezéssel kapcsolatban jött létre. A kör alakú falu valamilyen formája már a neolitikumban is ismert volt Európában (Tripolja kultúra; régészetileg Kijev környékén tárták fel). Európán kívül a körfaluk ismeretesek K-Afrikában, mint pl. az állattenyésztők, valamint kapás gazdálkodást folytatók ún. Králja. Ismeretes ez a forma Óceánia egyes kapás gazdálkodást űző népeinél is. A körfalu zárt, alakváltozás nélkül tovább nem fejleszthető település. A történeti Mo. területén csak kivételesen fordult elő, talán Középiszkáz (Veszprém m.) és Kemse (Baranya m.) tekinthető e faluforma egy változatának.
Major Jenő

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me