paraszti kultúra

Full text search

paraszti kultúra: a parasztság által kialakított és hordozott kultúra. A néprajzi vizsgálat egyik központi kategóriája. Tartalmazza a törzsi társadalmak kultúrájának számos elemét, egybeolvasztva a nem paraszti rétegek kultúrájának elemeivel és a paraszti élet során teremtett kulturális javakkal. Ennek megfelelően a paraszti kultúra történelmileg változó tartalmú, s tulajdonképpen addig él, ameddig a parasztság kultúrateremtésre, a különböző eredetű kulturális javak sajátosan paraszti jellegű összeolvasztására képes. A parasztság megszűnésével a paraszti kultúra a nemzeti kultúra egészében él tovább. A paraszti kultúra fennállásának egész ideje alatt kölcsönösségi viszonyban van egyéb társadalmi osztályok és rétegek kultúrájával, s így a nemzeti kultúrába beolvadása, annak integrált részévé válása hosszú folyamat eredménye, s a paraszti kultúra objektivációi a parasztság megszűnése után is vallanak ennek a társadalmi osztálynak kultúrateremtő erejéről. A paraszti kultúra általános jellemzői a közösségi jelleg, a szemlélet totalitása és a hagyományőrző jelleg. Közösségi kultúra abban az értelemben, hogy valóságos közösségek a hordozói, s noha egyes individuumok teremtik vagy adoptálják a paraszti kultúrát kitevő elemeket, ezek csak annyiban válhatnak a paraszti kultúra részeivé, amennyiben a közösség magáévá teszi őket. A szemlélet totalitása a racionális és irracionális világ egységes tükrözését jelenti, a két világ összeolvad a tudatban; a hagyományos jelleg azt fejezi ki, hogy a paraszti kultúra szerkezeti felépítését, a megjelenési formáját tekintve kevésbé gyorsan változik, mint az uralkodó osztályok és a városi polgárság kultúrája ugyanazokban a társadalmakban. – Irod. Ortutay Gyula: Magyar népismeret (Bp., 1937); Redfield, R.: Peasant Society and Culture (Chicago, 1956).
Sárkány Mihály

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me