parasztkrónika

Full text search

parasztkrónika: az alkotó jellegű paraszti írásbeliség 19. sz. elején jelentkező, prózai megnyilatkozási formája. A kéziratos naplók, ill. parasztkrónikák gazdasági, politikai, személyes vonatkozású feljegyzéseket, időjárási megfigyeléseket, természeti katasztrófák (árvíz, tűz, aszály) leírását s ennek kapcsán élménytörténeteket, filozofikus eszmefuttatásokat tartalmaznak. Közvetlenül elénk tárják a nép mindennapi életét, a paraszti háztartás gondjait, a gazdálkodás sajátos módjait, formáit, magát a paraszti tudatvilágot, egy-egy közösség morális értékrendjét, szokásait stb. Ebből következően a parasztkrónikák tudományos forrásértéke igen nagy: kiváló adatokat szolgáltatnak a gazdaság- és társadalomtörténet, meteorológia, néprajz- és nyelvtudomány számára. Irodalomtörténészeink kimutatták, hogy a paraszti írásbeliség e sajátos terméke a 17–18. sz.-i főúri és nemesi, majd polgári emlékiratok, naplók mintájára született, annak szerkesztési törvényeit (anekdotikus, epizódszerű kitérők) és formulaanyagát alkalmazza, a paraszti ízléshez és igényekhez igazítva. Nyomtatásban igen kevés parasztkrónikánk jelent meg, a legtöbb kéziratban van levéltárakban és múzeumaink adattáraiban. A parasztkrónikák néprajzi értékelése és folklorisztikai szempontú feldolgozása még nem történt meg. – Irod. Dorogi Márton: Emlékiratok… (Paraszti feljegyzések a 19. sz. elején, Népr. Közl, 1957, 1959); Varga János: Öreg Gyükér József krónikája (Agrártörténeti Szle, 1964); Gyenis Vilmos: Emlékirat és parasztkrónika (Irod. tört. Közl., 1965).
Küllős Imola

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me